Sau Nhiều Phản Hồi, Google Cập Nhật Tài Liệu Hướng Dẫn Về AI Overview

Nguyên Nguyễn
3 phút
Sau Phản Hồi Tiêu Cực - Google Cập Nhật Tài Liệu Hướng Dẫn Về AI Overview

Nếu quan tâm, có thể bạn sẽ nhận thấy Google vừa cập nhật Help Documentation Page dành cho AI Overview, giúp người dùng cài đặt chỉ hiển thị kết quả Website trong Search. Đồng nghĩa với việc, trong Search sẽ không hiển thị AI Overview nữa. Bên cạnh đó, người dùng có thể gửi phản hồi cho Google biết về những vấn đề liên quan tới AI Overview. 

Dưới đây là giao diện của trang tài liệu trợ giúp về Tổng quan AI phiên bản cũ:

tài liệu trợ giúp về AI Overview phiên bản cũ

Ở bản cập nhật này, Google đã thêm hai nội dung mới để người dùng hiểu rõ hơn. 

Tài liệu trợ giúp về AI Overview đã được cập nhật

Thứ nhất là phần “Show only web links in Google Search” (Chỉ hiển thị liên kết web trong Google Tìm kiếm). Google viết “Tổng quan AI là một tính năng cốt lõi của Google Tìm kiếm, giống như bảng thông tin (Knowledge Panel). Tuy nhiên, bạn có thể chọn bộ lọc “Web” sau khi thực hiện tìm kiếm. Bộ lọc này chỉ hiển thị các liên kết dạng văn bản mà không có các tính năng như Tổng quan AI”.

Thứ hai là mục “Give feedback” (Gửi phản hồi). Trong đó, bạn có thể gửi phản hồi cho Google nếu bạn gặp “Tổng quan AI” cảm thấy không an toàn, không hữu ích, không chính xác hoặc không tốt vì bất kỳ lý do nào khác:

  • Ở góc trên cùng bên phải của Tổng quan, hãy nhấp vào Menu.
  • Chọn “Phản hồi”. (Tap Feedback)
  • Chọn nội dung của Tổng quan AI mà bạn muốn phản hồi.
  • Chọn danh mục phản hồi.
  • (Tùy chọn) Thêm mô tả.
  • Nhấp vào “Gửi”.

Sở dĩ, Google thực hiện bản cập nhật lần này chính là vì phản ứng của người dùng về chất lượng của “Tổng quan AI”. Nhiều người nhận thấy nội dung mà Tổng quan AI đưa ra không giúp ích được cho người dùng, không có tính chính xác, đặc biệt là ở những mảng về sức khỏe và ẩm thực. Do đó, Google đã cập nhật để người dùng có thể tùy chỉnh cũng như gửi các phản hồi liên quan để họ có những phương án cải thiện trong tương lai.

Xem thêm: 

Dựa trên những gì đang diễn ra, ta có thể thấy Google vẫn đang cố gắng để cải thiện chất lượng của mình. Đặc biệt, trong thời đại bùng nổ AI, Google đang đẩy nhanh việc ứng dụng AI vô mọi hoạt động, nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót. Chính vì thế, họ vẫn lắng nghe và đưa ra các giải pháp để người dùng có thể linh động thực hiện. Hãy thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất của Google để nắm bắt kịp những thay đổi. 

Theo dõi UptopZ, đơn vị đăng tin tức xoay quanh Google và ngành SEO liên tục và sớm nhất!

 

Chia sẻ bài viết