PROJECT PORTFOLIO

Case study

Lĩnh vực: Thời trang

*Vì chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ để ẩn danh website của khách hàng trong toàn bộ Case study*​

40

Độ khó từ khóa

Việt Nam

Thị trường

Độ khó từ khóa (Thang điểm KWFinder): Trung bình

Case study

Lĩnh vực: Thời trang

*Vì chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ để ẩn danh website của khách hàng trong toàn bộ Case study*​

Độ khó từ khóa

40

Thị trường

Việt Nam

Độ khó từ khóa (Thang điểm KWFinder): Khó

Khách Hàng Tiêu Biểu Cùng Lĩnh Vực

Quá trình triển khai

16/07/2019

Một khách hàng có site về đồ ngủ nhờ UptopZ tư vấn chiến lược đi Backlinks. Site dựng từ năm 2018 nhưng chưa đi Backlinks nào.

Đề xuất

UptopZ tư vấn khách hàng nên đi gói 300PR tạo link nền trước, sau đó đi link các KW bán hàng sau

18/07/2019

Khách hàng đặt gói 300PR + 30 PBN Cookies để xem tác dụng của Backlinks

02/09/2019

Nhận thấy tình hình site phát triển tốt sau 2 tháng, khách hàng liên hệ đặt thêm gói 200PBN Cookies

*Biểu đồ thống kê số lượng Domain và Page trỏ về website theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*

Quá trình triển khai

*Biểu đồ thống kê số lượng Domain và Page trỏ về website theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*

16/07/2019

Một khách hàng có site về đồ ngủ nhờ UptopZ tư vấn chiến lược đi Backlinks. Site dựng từ năm 2018 nhưng chưa đi Backlinks nào.

Đề xuất

UptopZ tư vấn khách hàng nên đi gói 300PR tạo link nền trước, sau đó đi link các KW bán hàng sau

18/07/2019

Khách hàng đặt gói 300PR + 30 PBN Cookies để xem tác dụng của Backlinks

02/09/2019

Nhận thấy tình hình site phát triển tốt sau 2 tháng, khách hàng liên hệ đặt thêm gói 200PBN Cookies

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

How We Can Help?

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

How We Can Help?

Kết Quả

(16/07/2019 – 16/12/2019)

800
ORGANIC KW BEFORE
4000
ORGANIC KW AFTER
1000
ORG TRAFFIC BEFORE
11000
ORG TRAFFIC AFTER
0
% TRAFFIC
800
ORGANIC KW BEFORE
4000
ORGANIC KW AFTER
1000
ORG TRAFFIC BEFORE
11000
ORG TRAFFIC AFTER
0
% TRAFFIC

*Biểu đồ thống kê Lưu lượng truy cập Website và Số lượng Keyword nằm trong top 100 kết quả tìm kiếm từ Google theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*