PROJECT PORTFOLIO

Case study

Lĩnh vực: Thi công, Kiến trúc

*Vì chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ để ẩn danh website của khách hàng trong toàn bộ Case study*​

65

Độ khó từ khóa

Việt Nam

Thị trường

Độ khó từ khóa (Thang điểm KWFinder): Khó

Case study

Lĩnh vực: Thi công. Kiến trúc

*Vì chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ để ẩn danh website của khách hàng trong toàn bộ Case study*​

Độ khó từ khóa

65

Thị trường

Việt Nam

Độ khó từ khóa (Thang điểm KWFinder): Khó

Khách Hàng Tiêu Biểu Cùng Lĩnh Vực

Quá trình triển khai

Tháng 1/2019

Một khách hàng về kiến trúc liên hệ UptopZ muốn đánh từ khóa khó, sẵn sàng mua gói 200 Cookies

Đề xuất

UptopZ nhận thấy site mặc dù có nhiều backlinks trước đó nhưng chưa đủ nền tảng để nhận sức mạnh từ 200 link PBN nên đề xuất triển khai gói backlink 300PR trước, sau đó mới triển khai gói Cookies sau

15/02/2019

UptopZ gửi report hoàn thành gói 300PR

15-22/02/2019

UptopZ tiến hành đi 200 link PBN mang tính relevant về site của khách hàng

*Biểu đồ thống kê số lượng Domain và Page trỏ về website theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*

Quá trình triển khai

*Biểu đồ thống kê số lượng Domain và Page trỏ về website theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*

Tháng 1/2019

Một khách hàng về kiến trúc liên hệ UptopZ muốn đánh từ khóa khó, sẵn sàng mua gói 200 Cookies

Đề xuất

UptopZ nhận thấy site mặc dù có nhiều backlinks trước đó nhưng chưa đủ nền tảng để nhận sức mạnh từ 200 link PBN nên đề xuất triển khai gói backlink 300PR trước, sau đó mới triển khai gói Cookies sau

15/02/2019

UptopZ gửi report hoàn thành gói 300PR

15-22/02/2019

UptopZ tiến hành đi 200 link PBN mang tính relevant về site của khách hàng

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

How We Can Help?

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

How We Can Help?

Kết Quả

(02/02/2019 – 02/07/2019)

9000
ORGANIC KW BEFORE
17000
ORGANIC KW AFTER
14000
ORG TRAFFIC BEFORE
23000
ORG TRAFFIC AFTER
0
% TRAFFIC
9000
ORGANIC KW BEFORE
17000
ORGANIC KW AFTER
14000
ORG TRAFFIC BEFORE
23000
ORG TRAFFIC AFTER
0
% TRAFFIC

*Biểu đồ thống kê Lưu lượng truy cập Website và Số lượng Keyword nằm trong top 100 kết quả tìm kiếm từ Google theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*