PROJECT PORTFOLIO

Case study

Lĩnh vực: Y tế, Sức khỏe

*Vì chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ để ẩn danh website của khách hàng trong toàn bộ Case study*​

24

Độ khó từ khóa

Việt Nam

Thị trường

Độ khó từ khóa (Thang điểm KWFinder): Dễ

Case study

Lĩnh vực: Y tế, Sức khỏe

*Vì chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ để ẩn danh website của khách hàng trong toàn bộ Case study*​

Độ khó từ khóa

24

Thị trường

Việt Nam

Độ khó từ khóa (Thang điểm KWFinder): Dễ

Khách Hàng Tiêu Biểu Cùng Lĩnh Vực

Quá trình triển khai

31/07/2019

Một khách hàng có site về dược liệu liên hệ UptopZ tư vấn dịch vụ Backlinks cho từ khóa bán hàng

Đề xuất

Qua research, site của khách hàng đã có lượng link nền tảng, chất lượng. UptopZ tư vấn khách hàng gói Cookies, gồm các site PBN về y tế, sức khỏe, độ Uy tín cao.

08/09/2019

UptopZ triển khai thử nghiệm 30 Cookies về các Keyword bán hàng mà khách hàng cung cấp.

24/10/2019

Nhận thấy các KW có sự gia tăng thứ hạng, khách hạng order thêm 50 Cookies

*Biểu đồ thống kê số lượng Domain và Page trỏ về website theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*

Quá trình triển khai

*Biểu đồ thống kê số lượng Domain và Page trỏ về website theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*

31/07/2019

Một khách hàng có site về dược liệu liên hệ UptopZ tư vấn dịch vụ Backlinks cho từ khóa bán hàng

Đề xuất

Qua research, site của khách hàng đã có lượng link nền tảng, chất lượng. UptopZ tư vấn khách hàng gói Cookies, gồm các site PBN về y tế, sức khỏe, độ Uy tín cao.

08/09/2019

UptopZ triển khai thử nghiệm 30 Cookies về các Keyword bán hàng mà khách hàng cung cấp.

24/10/2019

Nhận thấy các KW có sự gia tăng thứ hạng, khách hạng order thêm 50 Cookies

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

How We Can Help?

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

How We Can Help?

Kết Quả

(31/07/2019 – 31/12/2019)

1000
ORGANIC KW BEFORE
10000
ORGANIC KW AFTER
3000
ORG TRAFFIC BEFORE
37000
ORG TRAFFIC AFTER
0 x
% TRAFFIC
1000
ORGANIC KW BEFORE
10000
ORGANIC KW AFTER
3000
ORG TRAFFIC BEFORE
37000
ORG TRAFFIC AFTER
0 x
% TRAFFIC

*Biểu đồ thống kê Lưu lượng truy cập Website và Số lượng Keyword nằm trong top 100 kết quả tìm kiếm từ Google theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*