PROJECT PORTFOLIO

Case study

Lĩnh vực: Wedding, Event, Studio

*Vì chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ để ẩn danh website của khách hàng trong toàn bộ Case study*​

16

Độ khó từ khóa

Việt Nam

Thị trường

Độ khó từ khóa (Thang điểm KWFinder): Dễ

Case study

Lĩnh vực: Wedding, Event, Studio

*Vì chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ để ẩn danh website của khách hàng trong toàn bộ Case study*​

Độ khó từ khóa

16

Thị trường

Việt Nam

Độ khó từ khóa (Thang điểm KWFinder): Dễ

Khách Hàng Tiêu Biểu Cùng Lĩnh Vực

Quá trình triển khai

03/04/2019

Một khách hàng studio nhờ UptopZ tư vấn Backlinks cho site

Đề xuất

Qua nghiên cứu, số lượng Backlinks của site chưa có bao nhiêu nên UptopZ tư vấn khách hàng nên đi gói 300PR tạo nền tảng trước

Cuối tháng 5

Backlinks báo từ network của UptopZ được index giúp lượng Referring domains của site tăng đáng kể

Tháng 6

Organic Keyword của site gia tăng trong top 100 nhưng vẫn chưa có nhiều từ khóa vào top 1-10

16/07/2019

Khách hàng gửi list từ khóa bán hàng cần lên thứ hạng và order gói 100PBN Cookies từ UptopZ

23/07/2019

UptopZ hoàn thành gói và tiến hành hỗ trợ index cho các Backlinks PBN của khách hàng 

*Biểu đồ thống kê số lượng Domain và Page trỏ về website theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*

Quá trình triển khai

*Biểu đồ thống kê số lượng Domain và Page trỏ về website theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*

03/04/2019

Một khách hàng studio nhờ UptopZ tư vấn Backlinks cho site

Đề xuất

Qua nghiên cứu, số lượng Backlinks của site chưa có bao nhiêu nên UptopZ tư vấn khách hàng nên đi gói 300PR tạo nền tảng trước

Cuối tháng 5

Backlinks báo từ network của UptopZ được index giúp lượng Referring domains của site tăng đáng kể

Tháng 6

Organic Keyword của site gia tăng trong top 100 nhưng vẫn chưa có nhiều từ khóa vào top 1-10

16/07/2019

Khách hàng gửi list từ khóa bán hàng cần lên thứ hạng và order gói 100PBN Cookies từ UptopZ

23/07/2019

UptopZ hoàn thành gói và tiến hành hỗ trợ index cho các Backlinks PBN của khách hàng 

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

How We Can Help?

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

How We Can Help?

Kết Quả

(02/04/2019 – 02/12/2020)

0
ORGANIC KW BEFORE
4000
ORGANIC KW AFTER
100
ORG TRAFFIC BEFORE
2000
ORG TRAFFIC AFTER
0 %
% TRAFFIC
400
ORGANIC KW BEFORE
5000
ORGANIC KW AFTER
100
ORG TRAFFIC BEFORE
2000
ORG TRAFFIC AFTER
1000
% TRAFFIC

*Biểu đồ thống kê Lưu lượng truy cập Website và Số lượng Keyword nằm trong top 100 kết quả tìm kiếm từ Google theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*