PROJECT PORTFOLIO

Case study

Lĩnh vực: Vật liệu, Nhiên liệu

*Vì chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ để ẩn danh website của khách hàng trong toàn bộ Case study*​

50

Độ khó từ khóa

Việt Nam

Thị trường

Độ khó từ khóa (Thang điểm KWFinder): Khó

Case study

Lĩnh vực: Vật liệu, Nhiên liệu

*Vì chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ để ẩn danh website của khách hàng trong toàn bộ Case study*​

Độ khó từ khóa

50

Thị trường

Việt Nam

Độ khó từ khóa (Thang điểm KWFinder): Khó

Khách Hàng Tiêu Biểu Cùng Lĩnh Vực

Quá trình triển khai

03/10/2019

Một khách hàng có site về Vật liệu xây dựng nhắn tin nhờ UptopZ tư vấn giúp bức phá từ khóa. Khách hàng đã đi link nhiều nhưng thứ hạng từ khóa vẫn chưa tiến vào top 10

Đề xuất

UptopZ tư vấn cho khách hàng nên đi những link chất lượng từ những site uy tín cao và liên quan tới lĩnh vực Vật liệu. Khách hàng có thể order gói 50 Cookies từ UptopZ

08/10/2019

Khách hàng đặt gói 50 Cookies về các URL bán hàng khác nhau

18/10/2019

UptopZ gửi report thông báo hoàn thành gói

Đầu tháng 11/2019

Organic Keyword của site chứng kiến một sự giảm nhẹ về số lượng nhưng những từ khóa mục tiêu lại lọt top 10 Kết quả tìm kiếm giúp site tăng trưởng về traffic sau đó

*Biểu đồ thống kê số lượng Domain và Page trỏ về website theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*

Quá trình triển khai

*Biểu đồ thống kê số lượng Domain và Page trỏ về website theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*

03/10/2019

Một khách hàng có site về Vật liệu xây dựng nhắn tin nhờ UptopZ tư vấn giúp bức phá từ khóa. Khách hàng đã đi link nhiều nhưng thứ hạng từ khóa vẫn chưa tiến vào top 10

Đề xuất

UptopZ tư vấn cho khách hàng nên đi những link chất lượng từ những site uy tín cao và liên quan tới lĩnh vực Vật liệu. Khách hàng có thể order gói 50 Cookies từ UptopZ

08/10/2019

Khách hàng đặt gói 50 Cookies về các URL bán hàng khác nhau

18/10/2019

UptopZ gửi report thông báo hoàn thành gói

Đầu tháng 11/2019

Organic Keyword của site chứng kiến một sự giảm nhẹ về số lượng nhưng những từ khóa mục tiêu lại lọt top 10 Kết quả tìm kiếm giúp site tăng trưởng về traffic sau đó

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

How We Can Help?

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

How We Can Help?

Kết Quả

(03/10/2019 – 03/01/2020)

1000
ORGANIC KW BEFORE
3000
ORGANIC KW AFTER
2000
ORG TRAFFIC BEFORE
7000
ORG TRAFFIC AFTER
0 %
% TRAFFIC
1000
ORGANIC KW BEFORE
3000
ORGANIC KW AFTER
2000
ORG TRAFFIC BEFORE
7000
ORG TRAFFIC AFTER
0 %
% TRAFFIC

*Biểu đồ thống kê Lưu lượng truy cập Website và Số lượng Keyword nằm trong top 100 kết quả tìm kiếm từ Google theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*