PROJECT PORTFOLIO

Case study

Lĩnh vực: Điện máy, Phụ kiện

*Vì chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ để ẩn danh website của khách hàng trong toàn bộ Case study*​

29

Độ khó từ khóa

Việt Nam

Thị trường

Độ khó từ khóa (Thang điểm KWFinder): Dễ

Case study

Lĩnh vực: Điện máy, Phụ kiện

*Vì chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ để ẩn danh website của khách hàng trong toàn bộ Case study*​

Độ khó từ khóa

29

Thị trường

Việt Nam

Độ khó từ khóa (Thang điểm KWFinder): Dễ

Khách Hàng Tiêu Biểu Cùng Lĩnh Vực

Quá trình triển khai

Cuối tháng 3/2019

Khách hàng liên hệ UptopZ nhờ tư vấn site có dấu hiệu lạm dụng từ khóa, bị Google phạt

Đề xuất

UptopZ tư vấn cho khách hàng dẫn link báo vào homepage, đi link trần không đi anchor keyword giúp phục hồi lại độ trust cho site. Đồng thời, UptopZ yêu cầu khách hàng nên gỡ bớt những link spam

28/03/2019

Khách hàng order gói 300PR

15/04/2019

Gói 300PR được hoàn thành

Đầu tháng 5/2019

Lượng backlinks báo bắt đầu được index giúp lượng Organic Keyword của site phục hồi trở lại, từ đó traffic của site bắt đầu quay đầu tăng

*Biểu đồ thống kê số lượng Domain và Page trỏ về website theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*

Quá trình triển khai

*Biểu đồ thống kê số lượng Domain và Page trỏ về website theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*

Cuối tháng 3/2019

Khách hàng liên hệ UptopZ nhờ tư vấn site có dấu hiệu lạm dụng từ khóa, bị Google phạt

Đề xuất

UptopZ tư vấn cho khách hàng dẫn link báo vào homepage, đi link trần không đi anchor keyword giúp phục hồi lại độ trust cho site. Đồng thời, UptopZ yêu cầu khách hàng nên gỡ bớt những link spam

28/03/2019

Khách hàng order gói 300PR

15/04/2019

Gói 300PR được hoàn thành

Đầu tháng 5/2019

Lượng backlinks báo bắt đầu được index giúp lượng Organic Keyword của site phục hồi trở lại, từ đó traffic của site bắt đầu quay đầu tăng

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

How We Can Help?

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

How We Can Help?

Kết Quả

(30/03/2019 – 01/07/2019)

1600
ORGANIC KW BEFORE
2000
ORGANIC KW AFTER
1000
ORG TRAFFIC BEFORE
2000
ORG TRAFFIC AFTER
0 %
% TRAFFIC
1600
ORGANIC KW BEFORE
2000
ORGANIC KW AFTER
1000
ORG TRAFFIC BEFORE
2000
ORG TRAFFIC AFTER
0 %
% TRAFFIC

*Biểu đồ thống kê Lưu lượng truy cập Website và Số lượng Keyword nằm trong top 100 kết quả tìm kiếm từ Google theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*