PROJECT PORTFOLIO

Case study

Lĩnh vực: Làm đẹp

*Vì chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ để ẩn danh website của khách hàng trong toàn bộ Case study*​

60

Độ khó từ khóa

Việt Nam

Thị trường

Độ khó từ khóa (Thang điểm KWFinder): Khó

Case study

Lĩnh vực: Làm đẹp

*Vì chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ để ẩn danh website của khách hàng trong toàn bộ Case study*​

Độ khó từ khóa

60

Thị trường

Việt Nam

Độ khó từ khóa (Thang điểm KWFinder): Khó

Khách Hàng Tiêu Biểu Cùng Lĩnh Vực

Quá trình triển khai

15/06/2019

UptopZ tiếp nhận tư vấn về một site mỹ phẩm dựng đã nhiều năm nhưng traffic vẫn cứ dậm chân ở hai chữ số. Mặc dù số lượng link đổ về khá nhiều.

Đề xuất

UptopZ nhận ra là do các backlinks hiện có không liên quan đến nội dung làm đẹp. Gói PBN bao gồm các site PBN liên quan đến làm đẹp sẽ phù hợp với site này.

17/06/2019

Khách hàng đặt gói 300PR để tạo nền tảng cho site

07/07/2019

Khách hàng đặt gói 100PBN Cookies

*Biểu đồ thống kê số lượng Domain và Page trỏ về website theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*

Quá trình
triển khai

*Biểu đồ thống kê số lượng Domain và Page trỏ về website theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*

15/06/2019

UptopZ tiếp nhận tư vấn về một site mỹ phẩm dựng đã nhiều năm nhưng traffic vẫn cứ dậm chân ở hai chữ số. Mặc dù số lượng link đổ về khá nhiều.

Đề xuất

UptopZ nhận ra là do các backlinks hiện có không liên quan đến nội dung làm đẹp. Gói PBN bao gồm các site PBN liên quan đến làm đẹp sẽ phù hợp với site này.

17/06/2019

Khách hàng đặt gói 300PR để tạo nền tảng cho site

07/07/2019

Khách hàng đặt gói 100PBN Cookies

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

How We Can Help?

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

How We Can Help?

Kết Quả

(7/7/2019 – 7/11/2019)

0
ORGANIC KW BEFORE
8000
ORGANIC KW AFTER
0
ORG TRAFFIC BEFORE
4000
ORG TRAFFIC AFTER
0
% TRAFFIC
0
ORGANIC KW BEFORE
8000
ORGANIC KW AFTER
0
ORG TRAFFIC BEFORE
4000
ORG TRAFFIC AFTER
0
% TRAFFIC

*Biểu đồ thống kê Lưu lượng truy cập Website và Số lượng Keyword nằm trong top 100 kết quả tìm kiếm từ Google theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*