PROJECT PORTFOLIO

Case study

Lĩnh vực: In ấn, Bao bì

*Vì chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ để ẩn danh website của khách hàng trong toàn bộ Case study*​

55

Độ khó từ khóa

Việt Nam

Thị trường

Độ khó từ khóa (Thang điểm KWFinder): Khó

Case study

Lĩnh vực: In ấn, Bao bì

*Vì chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ để ẩn danh website của khách hàng trong toàn bộ Case study*​

Độ khó từ khóa

55

Thị trường

Việt Nam

Độ khó từ khóa (Thang điểm KWFinder): Khó

Khách Hàng Tiêu Biểu Cùng Lĩnh Vực

Quá trình triển khai

22/10/2019

Một khách hàng thân thiết ngành in liên hệ UptopZ trường hợp site bị tụt traffic sau đợt update cuối tháng 9 từ Google.

Đề xuất

Lúc đó, nhiều khách hàng của UptopZ cũng gặp trường hợp tương tự bùng nổ traffic vào đầu tháng 9 sau đó bị Google cảnh báo vì quá lạm dụng anchor text chính xác. UptopZ tư vấn khác hàng nên đi gói 300PR anchor link trần về Home page, hạn chế đi thêm bất cứ link gì khác.

05/11/2019

Gói 300PR được hoàn thành

06/11/2019

Nhờ độ trust từ các link báo Global, lượng organic keyword của site đã bắt đầu phục hồi trở lại

Tháng 11-12/2019

Site tăng trưởng vượt bậc và đạt đỉnh vào giữa tháng 12

*Biểu đồ thống kê số lượng Domain và Page trỏ về website theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*

Quá trình
triển khai

*Biểu đồ thống kê số lượng Domain và Page trỏ về website theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*

22/10/2019

Một khách hàng thân thiết ngành in liên hệ UptopZ trường hợp site bị tụt traffic sau đợt update cuối tháng 9 từ Google.

Đề xuất

Lúc đó, nhiều khách hàng của UptopZ cũng gặp trường hợp tương tự bùng nổ traffic vào đầu tháng 9 sau đó bị Google cảnh báo vì quá lạm dụng anchor text chính xác. UptopZ tư vấn khác hàng nên đi gói 300PR anchor link trần về Home page, hạn chế đi thêm bất cứ link gì khác.

05/11/2019

Gói 300PR được hoàn thành

06/11/2019

Nhờ độ trust từ các link báo Global, lượng organic keyword của site đã bắt đầu phục hồi trở lại

Tháng 11-12/2019

Site tăng trưởng vượt bậc và đạt đỉnh vào giữa tháng 12

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

How We Can Help?

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

How We Can Help?

Kết Quả

(23/10/2019 – 23/01/2020)

1000
ORGANIC KW BEFORE
4000
ORGANIC KW AFTER
3000
ORG TRAFFIC BEFORE
12000
ORG TRAFFIC AFTER
0 %
% TRAFFIC
1000
ORGANIC KW BEFORE
4000
ORGANIC KW AFTER
3000
ORG TRAFFIC BEFORE
12000
ORG TRAFFIC AFTER
0
% TRAFFIC

*Biểu đồ thống kê Lưu lượng truy cập Website và Số lượng Keyword nằm trong top 100 kết quả tìm kiếm từ Google theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*