PROJECT PORTFOLIO

Case study

Lĩnh vực: Dịch vụ Du lịch

*Vì chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ để ẩn danh website của khách hàng trong toàn bộ Case study*​

35

Độ khó từ khóa

Việt Nam

Thị trường

Độ khó từ khóa (Thang điểm KWFinder): Trung bình

Case study

Lĩnh vực: Dịch vụ Du lịch

*Vì chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ để ẩn danh website của khách hàng trong toàn bộ Case study*​

Độ khó từ khóa

35

Thị trường

Việt Nam

Độ khó từ khóa (Thang điểm KWFinder): Trung bình

Khách Hàng Tiêu Biểu Cùng Lĩnh Vực

Quá trình triển khai

17/07/2019

Khách hàng liên hệ UptopZ cần tư vấn lên thứ hạng từ khóa bán hàng cho site dịch vụ du lịch

Đề xuất

Vì site có lượng link chưa nhiều, UptopZ tư vấn khách hàng đi gói 300PR giúp tăng độ trust tổng thể cho Domain, sau đó đi gói PBN về URL chứa Keyword chính

01/08/2019

Gói 300 PR được hoàn thành.

09-23/08/2019

UptopZ triển khai đi link PBN gói 60 Cookies theo URL khách hàng yêu cầu

*Biểu đồ thống kê số lượng Domain và Page trỏ về website theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*

Quá trình triển khai

*Biểu đồ thống kê số lượng Domain và Page trỏ về website theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*

17/07/2019

Khách hàng liên hệ UptopZ cần tư vấn lên thứ hạng từ khóa bán hàng cho site dịch vụ du lịch

Đề xuất

Vì site có lượng link chưa nhiều, UptopZ tư vấn khách hàng đi gói 300PR giúp tăng độ trust tổng thể cho Domain, sau đó đi gói PBN về URL chứa Keyword chính

01/08/2019

Gói 300 PR được hoàn thành.

09-23/08/2019

UptopZ triển khai đi link PBN gói 60 Cookies theo URL khách hàng yêu cầu

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

How We Can Help?

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

How We Can Help?

Kết Quả

(30/07/2019 – 30/11/2019)

5000
ORGANIC KW BEFORE
10000
ORGANIC KW AFTER
4000
ORG TRAFFIC BEFORE
8000
ORG TRAFFIC AFTER
0
% TRAFFIC
5000
ORGANIC KW BEFORE
10000
ORGANIC KW AFTER
4000
ORG TRAFFIC BEFORE
8000
ORG TRAFFIC AFTER
0
% TRAFFIC

*Biểu đồ thống kê Lưu lượng truy cập Website và Số lượng Keyword nằm trong top 100 kết quả tìm kiếm từ Google theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*