PROJECT PORTFOLIO

Case study

Lĩnh vực: Blog, Review

*Vì chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ để ẩn danh website của khách hàng trong toàn bộ Case study*​

33

Độ khó từ khóa

Việt Nam

Thị trường

Độ khó từ khóa (Thang điểm KWFinder): Trung bình

Case study

Lĩnh vực: Blog, Review

*Vì chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ để ẩn danh website của khách hàng trong toàn bộ Case study*​

Độ khó từ khóa

33

Thị trường

Việt Nam

Độ khó từ khóa (Thang điểm KWFinder): Trung bình

Khách Hàng Tiêu Biểu Cùng Lĩnh Vực

Quá trình triển khai

17/07/2019

UptopZ tiếp nhận một site Blog làm đẹp. Khách hàng muốn lên thứ hạng từ khóa một bài viết review 

Đề xuất

Nhận thấy lượng Referring domains khi ấy khá mỏng, UptopZ tư vấn khách hàng nên đi trước gói 300PR để tạo nền tảng cho site

31/07/2019

Link báo từ hệ thống báo Global của UptopZ bắt đầu phát tín hiệu

15/10/2019

Khách hàng đặt gói 50 Cookies

04/12/2019

Khách hàng đặt thêm gói 100 Cookies

*Biểu đồ thống kê số lượng Domain và Page trỏ về website theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*

Quá trình triển khai

*Biểu đồ thống kê số lượng Domain và Page trỏ về website theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*

17/07/2019

UptopZ tiếp nhận một site Blog làm đẹp. Khách hàng muốn lên thứ hạng từ khóa một bài viết review 

Đề xuất

Nhận thấy lượng Referring domains khi ấy khá mỏng, UptopZ tư vấn khách hàng nên đi trước gói 300PR để tạo nền tảng cho site

31/07/2019

Link báo từ hệ thống báo Global của UptopZ bắt đầu phát tín hiệu

15/10/2019

Khách hàng đặt gói 50 Cookies

04/12/2019

Khách hàng đặt thêm gói 100 Cookies

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

How We Can Help?

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

How We Can Help?

Kết Quả

(31/07/2019 – 31/01/2020)

60000
ORGANIC KW BEFORE
17000
ORGANIC KW AFTER
40000
ORG TRAFFIC BEFORE
92000
ORG TRAFFIC AFTER
0
% TRAFFIC
60000
ORGANIC KW BEFORE
17000
ORGANIC KW AFTER
40000
ORG TRAFFIC BEFORE
92000
ORG TRAFFIC AFTER
0
% TRAFFIC

*Biểu đồ thống kê Lưu lượng truy cập Website và Số lượng Keyword nằm trong top 100 kết quả tìm kiếm từ Google theo thời gian thực thống kê bởi Ahrefs*