Vietnamnet

Báo chính thống
Tin tức online, đọc báo Vietnamnet cập nhật tin nhanh Việt Nam và thế giới mới nóng trong ngày, tin kinh tế, thời sự, xã hội...24h qua
Domain:
vietnamnet.vn
Traffic:
55,959,540/tháng
Hình thức QC:
Bài viết PR, Banner
Ngôn ngữ:
VN, EN
Từ 5.000.000₫

Báo giá quảng cáo trên vietnamnet.vn

Bài PR đăng tại khu vực Tiêu điểm Trang chủ
Bài PR đăng tại khu vực Tiêu điểm Trang chủ Giá (VNĐ) Mô tả
Top 1 210.000.000₫ (Tiêu điểm 1)

85.000.000₫ (Tiêu điểm 2- 3)

80.000.000₫ (Tiêu điểm 4 – 7)

75.000.000₫ (Tiêu điểm 8 – 9)

70.000.000₫ (Tiêu điểm 10 – 13)

Xuất bản vị trí tiêu điểm lựa chọn & đồng thời xuất bản tại vị trí Top 1 chuyên mục trong thời gian 2 giờ.
Top 2 205.000.000₫ (Tiêu điểm 1)

82.000.000₫ (Tiêu điểm 2- 3)

77.000.000₫ (Tiêu điểm 4 – 7)

72.000.000₫ (Tiêu điểm 8 – 9)

67.000.000₫ (Tiêu điểm 10 – 13)

Xuất bản vị trí tiêu điểm lựa chọn & đồng thời xuất bản tại vị trí Top 2 chuyên mục trong thời gian 2 giờ.
Top 3 – 5 200.000.000₫ (Tiêu điểm 1)

80.000.000₫ (Tiêu điểm 2- 3)

75.000.000₫ (Tiêu điểm 4 – 7)

70.000.000₫ (Tiêu điểm 8 – 9)

65.000.000₫ (Tiêu điểm 10 – 13)

Xuất bản vị trí tiêu điểm lựa chọn & đồng thời xuất bản tại vị trí Top 3 – 5 chuyên mục trong thời gian 2 giờ.
Xem demo Desktop Xem demo Mobile

 

Bài PR đăng tại khu vực Mới nóng Trang chủ
Bài PR đăng tại khu vực Mới nóng Trang chủ Giá (VNĐ) Mô tả
Top 1 chuyên mục 58.000.000₫ (Mới nóng 1 – 6)

52.000.000₫ (Mới nóng 7 – 14)

 • Xuất bản vị trí mới nóng lựa chọn & đồng thời xuất bản tại
  vị trí Top 1 chuyên mục
 • Thời gian hiển thị: 2 giờ
Top 2 chuyên mục 56.000.000₫ (Mới nóng 1 – 6)

51.000.000₫ (Mới nóng 7 – 14)

 • Xuất bản vị trí mới nóng lựa chọn & đồng thời xuất bản tại
  vị trí Top 2 chuyên mục
 • Thời gian hiển thị: 2 giờ
Top 3 – 5 chuyên mục 55.000.000₫ (Mới nóng 1 – 6)

50.000.000₫ (Mới nóng 7 – 14)

 • Xuất bản vị trí mới nóng lựa chọn & đồng thời xuất bản tại
  vị trí Top 3 – 5 chuyên mục
 • Thời gian hiển thị: 2 giờ
Top 9 chuyên mục 30.000.000₫ (Mới nóng 15 – 20)

28.000.000₫ (Mới nóng 21 – 31)

 • Xuất bản vị trí mới nóng lựa chọn & đồng thời xuất bản tại
  vị trí Top 9 chuyên mục
 • Thời gian hiển thị: 2 giờ
Xem demo Desktop Xem demo Mobile

 

Bài PR đăng TOP Chuyên mục Kinh doanh
Bài PR đăng TOP Chuyên mục Kinh doanh Giá (VNĐ) Mô tả
Top 1 35.000.000₫
 • Xuất hiện tại vị trí Top 1 Chuyên mục trên Trang chủ, đồng xuất bản tại vị trí Top 1 Trang chuyên mục tương ứng
 • Thời gian hiển thị: 2 giờ
Top 2 – 4 30.000.000₫
 • Xuất hiện tại vị trí Top 2 – 4 Chuyên mục trên Trang chủ, đồng xuất bản tại vị trí Top 2 – 4 Trang chuyên mục tương ứng
 • Thời gian hiển thị: 2 giờ
Top 5 – 6 20.000.000₫
 • Xuất hiện tại vị trí Top 5 – 8 Chuyên mục trên Trang chủ, đồng xuất bản tại vị trí Top 5 – 8 Trang chuyên mục tương ứng
 • Thời gian hiển thị: 2 giờ
Top 9 đổ xuống 10.000.000₫
 • Xuất bản tại Trang Chuyên mục từ Top 9 trở xuống
 • Thời gian hiển thị: 2 giờ
Top tiểu mục 8.000.000₫
 • Xuất bản tại Top 1 Trang tiểu mục
 • Thời gian hiển thị: 2 giờ
Bài trong tiểu mục 7.000.000₫
 • Xuất bản tại Trang Tiểu mục từ Top 2 trở xuống
 • Thời gian hiển thị: 2 giờ
Xem demo Desktop Xem demo Mobile

 

Bài PR đăng TOP Chuyên mục Tuần Việt Nam
Bài PR đăng TOP Chuyên mục Tuần Việt Nam Giá (VNĐ) Mô tả
Top 1 30.000.000₫
 • Xuất hiện tại vị trí Top 1 Chuyên mục trên Trang chủ, đồng xuất bản tại vị trí Top 1 Trang chuyên mục tương ứng
 • Thời gian hiển thị: 2 giờ
Top 2 – 5 18.000.000₫
 • Xuất bản tại vị trí Top 2 – 5 trên Trang chuyên mục
 • Thời gian hiển thị: 2 giờ
Bài sản xuất trong mục 7.000.000₫
 • Xuất bản tại trang chuyên mục Tuần Việt Nam từ Top 6 trở xuống
 • Thời gian hiển thị: 2 giờ
Xem demo Desktop

 

Bài PR đăng TOP Chuyên mục khác
Bài PR đăng TOP Chuyên mục khác Giá (VNĐ) Mô tả
Top 1 30.000.000₫ (Thời sự – Bất động sản – Thông tin & Truyền thông)

28.000.000₫ (Chuyên mục khác)

 • Xuất hiện tại vị trí Top 1 Chuyên mục trên Trang chủ, đồng xuất bản tại vị trí Top 1 Trang chuyên mục tương ứng
 • Thời gian hiển thị: 2 giờ
Top 2 – 5 22.000.000₫ (Thời sự – Bất động sản – Thông tin & Truyền thông)

20.000.000₫ (Chuyên mục khác)

 • Xuất bản tại vị trí Top 2 – 5 Chuyên mục trên trang chủ, đồng thời xuất bản tại vị trí Top 2 – 5 Trang chuyên mục tương ứng.
 • Thời gian hiển thị: 2 giờ
Top 6 đổ xuống 10.000.000₫ (Thời sự – Bất động sản – Thông tin & Truyền thông)

9.000.000₫ (Chuyên mục khác)

 • Xuất bản tại trang chuyên mục từ Top 6 trở xuống
 • Thời gian hiển thị: 2 giờ
Top tiểu mục 7.000.000₫ (Thời sự – Bất động sản – Thông tin & Truyền thông)

6.000.000₫ (Chuyên mục khác)

 • Xuất bản tại Top 1 Trang tiểu mục
 • Thời gian hiển thị: 2 giờ
Bài trong tiểu mục 6.000.000₫ (Thời sự – Bất động sản – Thông tin & Truyền thông)

5.000.000₫ (Chuyên mục khác)

 • Xuất bản tại trang tiểu mục từ Top 2 trở xuống
 • Thời gian hiển thị: 2 giờ

 

Box tin tức
Box tin tức Giá (VNĐ) Mô tả
Top 1 – 5 [Box Thị trường tiêu dùng] 20.000.000₫
 • Xuất bản tại Box Thị trường tiêu dùng trên trang chủ.
 • Đồng xuất bản tại vị trí Top 1-5 trang Thị trường tiêu dùng.
 • Thời gian hiển thị: 2 giờ
Top 6 [Box Thị trường tiêu dùng] 6.000.000₫
 • Xuất bản tại vị trí Top 6 trang Thị trường tiêu dùng
 • Thời gian hiển thị: 2 giờ
Top 1 [Box VietnamNet Global] 19.000.000₫
 • Xuất bản tại vị trí Top 1 trang chủ VietNamNet Global
 • Top 1 Box Vietnamnet Global trên trang chủ
 • Thời gian hiển thị: 2 giờ
Top 2 – 5 [Box VietnamNet Global] 11.000.000₫
 • Xuất bản tại vị trí Top 2 – 5 trang chủ VietNamNet Global
 • Top 2 – 5 Box Vietnamnet Global trên trang chủ
 • Thời gian hiển thị: 2 giờ
Tin Box Rao vặt 500.000₫
 • Xuất bản trên Box Rao vặt trên trang chủ Vietnamnet, vị trí tin thường
 • Thời gian hiển thị: 2 giờ
Xem demo

 

Chi phí cộng thêm
Chi phí cộng thêm
 • Chèn hyperlink trong bài viết: 10.000.000₫/hyperlink
  • Thời gian hiển thị 1 tháng
  • Không chèn quá 3 hyperlink trong 1 tin bài
  • 1 link chỉ được chèn tối đa tại 1 vị trí (Anchor text hoặc Link Full)
 • Chi phí viết bài: 5.000.000₫/bài
 • Trường hợp số lượng ảnh vượt quá 5 ảnh với tin bài thường, quá 9 ảnh với 1 tin bài ảnh:
  • Cộng thêm 5% đơn giá với mỗi ảnh đăng thêm
  • Giá trị cộng thêm tối đa là 40% đơn giá
 • Đăng kèm video clip (độ dài < 3 phút, dung lượng tối đa 250Mb) vào bài: Cộng thêm 2.000.000₫
 • Đăng kèm video clip (độ dài từ 3 – 5 phút, dung lượng tối đa 250Mb) vào bài: Cộng thêm 3.000.000₫
 • Đăng kèm video clip (độ dài > 5 phút, dung lượng tối đa 250Mb) vào bài: Cộng thêm 5.000.000₫
 • Bài đã xuất bản nhưng có yêu cầu đổi sang vị trí tương đồng tại thời điểm xuất bản lại: Cộng thêm 30% giá
 • Bài xuất bản hơn 1 lần cùng một vị trí trong thời lượng quy định (2 giờ): Cộng thêm 30% giá
 • Chỉnh sửa bài đã xuất bản: ngày, giờ, title, lead, chi tiết trong bài (Nội dung chỉnh sửa phải được sự đồng ý của tòa soạn báo VietNamNet): 500.000₫/lần sửa
  • Quy định: không sửa quá 10 từ, tối đa sửa 2 lần
 • Chi phí biên dịch và biên tập nội dung Tiếng Anh:
  • Chi phí biên dịch bài tiếng Anh: từ 3.000.000₫/bài
  • Chi phí biên tập bài tiếng Anh: theo thực tế
Quy định chung bài PR
Quy định chung bài PR
 • Tin bài: không quá 1000 chữ, tiêu đề không quá 12 chữ, số lượng ảnh tối đa: 5 ảnh
 • Tin ảnh: số lượng chữ không quá 300 chữ, số lượng ảnh không quá 9 ảnh
 • Chính sách đồng xuất bản: Đối với bài đồng xuất bản có cùng nội dung, cùng giờ đăng trong cùng 01 ngày trên tất cả các vị trí, chuyên mục, mục khác nhau thuộc hệ thống Vietnamnet: giảm 50% phí đăng bài cho bài đồng xuất bản có giá trị bằng hoặc thấp hơn giá trị của bài đăng.
 • Các thông tin xuất bản không vi phạm quy định về Báo chí và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Ban biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung, hình ảnh để phù hợp với tiêu chí chung của tòa soạn.
 • Thu thêm 100% giá trị bài viết có liên quan tới mặt hàng rượu được phép quảng cáo theo pháp luật Việt Nam.
 • Đối với bài viết có giới thiệu nhiều hơn 01 thương hiệu thuộc nhiều pháp nhân khác nhau, thì từ thương hiệu thứ 02 trở lên, thu thêm 20% giá trị bài viết/01 thương hiệu.

 

Báo giá Banner Desktop
Báo giá Banner Desktop Giá (VNĐ/tuần) 1 CPM (VNĐ)
Top Banner [980×90 px] 80.000.000₫ (Trang chủ)

90.000.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ) 

28.000.000₫ (1 mục lẻ)

40.000₫ (Trang chủ)

35.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ)

Demo
Masthead (VNN) [1100×250 px] 85.000.000₫ (Trang chủ)

100.000.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ) 

30.000.000₫ (1 mục lẻ)

50.000₫ (Trang chủ)

45.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ)

Demo
Super Masthead [1920×250 px] 95.000.000₫ (Trang chủ)

110.000.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ) 

35.000.000₫ (1 mục lẻ)

52.000₫ (Trang chủ)

48.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ)

Demo
Medium Rectangle 1 [300×250 px] 80.000.000₫ (Trang chủ)

90.000.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ) 

28.000.000₫ (1 mục lẻ)

40.000₫ (Trang chủ)

32.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ)

Demo
Medium Rectangle 2 [300×250 px] 75.000.000₫ (Trang chủ)

85.000.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ) 

25.000.000₫ (1 mục lẻ)

40.000₫ (Trang chủ)

32.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ)

Demo
Center Banner 1 [980×250 px] 85.000.000₫ (Trang chủ) 42.000₫ (Trang chủ) Demo
Big Banner 1 [300×600 px] 80.000.000₫ (Trang chủ)

90.000.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ) 

28.000.000₫ (1 mục lẻ)

40.000₫ (Trang chủ)

32.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ)

Demo
Big Banner 2 [300×600 px] 70.000.000₫ (Trang chủ)

75.000.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ) 

25.000.000₫ (1 mục lẻ)

35.000₫ (Trang chủ)

28.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ)

Demo
Center Banner 2 [980×250 px] 65.000.000₫ (Trang chủ) 30.000₫ (Trang chủ) Demo
Big Banner 3 [300×600 px] 55.000.000₫ (Trang chủ)

60.000.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ) 

20.000.000₫ (1 mục lẻ)

22.000₫ (Trang chủ)

18.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ)

Demo
Center Banner 3 [980×250 px] 50.000.000₫ (Trang chủ) 20.000₫ (Trang chủ) Demo
Bottom Banner [980×250 px] 45.000.000₫ (Trang chủ)

50.000.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ) 

15.000.000₫ (1 mục lẻ)

18.000₫ (Trang chủ)

15.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ)

Demo
Article Banner 1 hoặc 2 [760×200 px] 30.000.000₫ (Xuyên Trang bài viết)

25.000.000₫ (1 mục lẻ)

28.000₫ (Xuyên Trang bài viết)
Full Background [1920×1280 px] 110.000.000₫ (Trang chủ)

121.000.000₫ (Xuyên Trang bài viết)

44.000.000₫ (1 mục lẻ)

55.000₫ (Trang chủ)

44.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ)

Demo
Balloon Ad Standard [300×250 px] 50.000.000₫ (Xuyên Trang trừ Trang chủ)

25.000.000₫ (1 mục lẻ)

18.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ) Demo
Balloon Ad Expand 1 [300×250 px. Mở rộng: 500×300 px] 50.000.000₫ (Xuyên Trang trừ Trang chủ)

25.000.000₫ (1 mục lẻ)

24.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ) Demo
Balloon Ad Expand 2 [300×250 px. Mở rộng: 800×500 px] 50.000.000₫ (Xuyên Trang trừ Trang chủ)

25.000.000₫ (1 mục lẻ)

36.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ) Demo
Balloon Ad Expand 3 [120×600 px. Mở rộng: 370×250 px] 50.000.000₫ (Xuyên Trang trừ Trang chủ)

25.000.000₫ (1 mục lẻ)

20.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ) Demo
Balloon Ad Expand 4 [120×600 px. Mở rộng: 500×300 px] 50.000.000₫ (Xuyên Trang trừ Trang chủ)

25.000.000₫ (1 mục lẻ)

25.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ) Demo
Ghi chú:

 • Banner desktop có cơ chế chia sẻ 3 – tức một vị trí chia sẻ cùng lúc với 3 khách hàng, từng banner sẽ luân phiên nhau hiển thị
 • Full background banner: Quảng cáo hiển thị toàn màn hình với kích thước lớn, giúp truyền tải thông điệp truyền thông ấn tượng và tác động mạnh mẽ lên tâm trí độc giả.
 • Balloon ad Expand: Banner có thể mở rộng hoặc thu nhỏ theo kích thước đã ghi (cuộn chuột xuống/Rê chuột vào banner)
 • Masthead Banner: Quảng cáo luôn hiển thị ở đầu trang màn hình với kích thước lớn, thu hút sự quan tâm ngay khi độc giả bắt đầu đọc báo.
 • Super Masthead Banner: Quảng cáo luôn hiển thị ở đầu trang màn hình với kích thước chiều ngang toàn màn hình, gia tăng sự quan tâm của độc giả.

 

Báo giá Banner Mobile
Báo giá Banner Mobile Giá (VNĐ/tuần) 1 CPM (VNĐ)
Masthead [640×320 px] 55.000.000₫ (Xuyên website)

30.000.000₫ (Trang chủ) 

38.000.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ)

35.000₫ (Xuyên website)
Center Banner 1 [640×533 px] 60.000.000₫ (Xuyên website)

33.000.000₫ (Trang chủ) 

51.000.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ)

31.000₫ (Xuyên website)
Center Banner 2 [640×533 px] 55.000.000₫ (Xuyên website)

31.000.000₫ (Trang chủ) 

44.000.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ)

30.000₫ (Xuyên website)
Center Banner 3 [640×533 px] 50.000.000₫ (Xuyên website)

30.000.000₫ (Trang chủ) 

40.000.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ)

30.000₫ (Xuyên website)
Center Banner 4 [640×533 px] 40.000.000₫ (Xuyên website)

24.000.000₫ (Trang chủ) 

32.000.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ)

30.000₫ (Xuyên website)
Bottom Banner [640×533 px] 35.000.000₫ (Xuyên website)

20.000.000₫ (Trang chủ) 

28.000.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ)

30.000₫ (Xuyên website)
Inpage Banner [720×1280 px]

Demo

45.000.000₫ (Xuyên Trang bài viết) 50.000₫ (Xuyên Trang bài viết)
In-article Banner 1 [300×250 px]

Demo

35.000.000₫ (Xuyên Trang bài viết) 28.000₫ (Xuyên Trang bài viết)
In-article Banner 2 [300×600 px]

Demo

40.000.000₫ (Xuyên Trang bài viết) 40.000₫ (Xuyên Trang bài viết)
In-read [587×85 px]

Demo

25.000.000₫ (Xuyên Trang bài viết) 25.000₫ (Xuyên Trang bài viết)
In-read Plus [587×85 px. Mở rộng: 465×260 px]

Demo

30.000.000₫ (Xuyên Trang bài viết) 30.000₫ (Xuyên Trang bài viết)
Floating Banner [640×160 px]

Demo

55.000.000₫ (Xuyên website)

30.000.000₫ (Trang chủ) 

38.000.000₫ (Xuyên trang trừ Trang chủ)

35.000₫ (Xuyên website)
Mobile Spin [360×360 px]

Demo

51.000.000₫ (Xuyên website)

27.000.000₫ (Trang chủ) 

45.000₫ (Xuyên website)
Ghi chú:

 • Banner Mobile có cơ chế chia sẻ 4 – tức một vị trí chia sẻ cùng lúc với 4 khách hàng, từng banner sẽ luân phiên nhau hiển thị
 • Floating Banner: Quảng cáo nằm bám dưới chân màn hình và giữ nguyên vị trí khi cuộn trang (nếu không bấm tắt)
 • Mobile Spin: Banner kích thước 360x360px, có nút tắt. Banner pin đáy, chỉ hiển thị 50% kích thước banner trên màn hình. Vuốt ngang để xoay banner

 

Chi phí khác
Chi phí khác
 • Thiết kế Banner:
  • Banner HTML5 tiêu chuẩn: 2.000.000₫/banner
  • Resize banner: 1.000.000₫/banner
  • Hosting video trong banner: 5.000.000₫/banner/tuần. Dung lượng không quá 3Mb/video.
 • Chi phí Banner mở rộng (Expand)
  • Banner mở rộng gấp đôi 1 chiều khi tương tác chuột: Đơn giá = giá vị trí x 1.5 lần
  • Banner mở rộng gấp đôi 2 chiều khi tương tác chuột: Đơn giá = giá vị trí x 2 lần
  • Banner mở rộng toàn màn hình: Cộng thêm vào mức giá quảng cáo 3.000.000₫/ngày
 • Giá mua độc quyền với vị trí chia sẻ 3 = giá chia sẻ 3 x 2.8
 • Giá mua độc quyền với vị trí chia sẻ 4 = giá chia sẻ 4 x 3.8

Lưu ý: Tất cả các quảng cáo không hiển thị trên các mục: Chính trị, Thông tin truyền thông, Tuần Việt Nam, Góc nhìn thẳng.

Báo giá trên chưa bao gồm VAT

Thông tin website Vietnamnet

Tương tác trên trang
Time on site:
0:03:04
Bounce rate:
43.24%
Page per views:
2.33
Nguồn traffic
Traffic 6 tháng gần nhất
Ngày cập nhật: 02/05/2024
Lĩnh vực phù hợp
Ẩm thực
Bất động sản
Công nghệ
Đời sống
Doanh nhân
Du lịch
Giải trí
Giáo dục
Ô tô & Xe máy
Pháp luật
Phụ nữ & Gia đình
Sức khỏe
Tài chính & Kinh doanh
Thể thao
Thời trang & Làm đẹp

Giới thiệu

VietNamNet.vn là một trong những trang tin uy tín trong lĩnh vực báo chí điện tử. Thuộc quyền quản lý của Bộ Thông Tin và Truyền thông, cùng với VnExpress, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Zing và các trang báo khác. VietNamNet.vn có một lượng người truy cập đông đảo từ khắp các vùng miền trong nước và quốc tế.

Được thành lập vào đầu năm 2003, VietNamNet.vn chuyên cung cấp tin tức về nhiều lĩnh vực như thời sự, đời sống, kinh doanh, thể thao, xe, bạn đọc, giải trí, văn hóa và công nghệ. Nội dung trang web này phong phú, sống động và thu hút được một lượng người đọc trung thành ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Điều đó khiến cho VietNamNet.vn trở thành một điểm đến quảng cáo hấp dẫn cho các doanh nghiệp. Với lượng truy cập lớn, trang web này tiếp cận hàng trăm ngàn độc giả mỗi ngày, hứa hẹn mang lại doanh thu và doanh số tiềm năng cho quảng cáo của Khách hàng.

Với hơn 200 phóng viên, BTV và số lượng lớn các phóng viên tự do từ trên 40 Quốc gia trên thế giới. Vietnamnet.vn tập trung phát triển về nội dung, phong phú về hình thức thể hiện để đáp ứng tốt hơn như cầu của độc giả.

Bên cạnh đó, VietnamNet đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, tạo được tiếng vang trong công chúng. Dưới đây là một số sự kiện đáng chú ý:

 1. Hòa nhạc quốc gia "Điều Còn Mãi": Một sự kiện âm nhạc quy mô lớn, tạo nên những trải nghiệm âm nhạc đặc biệt và ghi dấu ấn trong lòng khán giả.
 2. Giải thưởng Hiệp sĩ: Một giải thưởng danh giá để khích lệ và tôn vinh những cá nhân và tổ chức đã có những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực công nghệ thông tin
 3. Chương trình vinh danh "Nước Việt": Một chương trình nhằm tôn vinh và ghi nhận những thành tựu, nỗ lực và đóng góp của cá nhân, tổ chức, và cộng đồng trong việc phát triển đất nước.
 4. Hòa nhạc "Hoà Giải và Yêu Thương": Một sự kiện âm nhạc mang thông điệp yêu thương, hòa bình và đoàn kết, gửi gắm thông điệp tích cực đến cộng đồng.
 5. Giải thưởng Vietnam Mobile Awards: Một giải thưởng quan trọng trong lĩnh vực công nghệ di động, nhằm tôn vinh và vinh danh những thành tựu và sáng tạo xuất sắc trong ngành công nghệ di động tại Việt Nam.

Các sự kiện trên đã góp phần làm nổi bật sự tồn tại và đóng góp của VietnamNet trong việc tạo dựng một diễn đàn văn hóa, giải trí và công nghệ đáng tin cậy cho cộng đồng. Ảnh: VietnamNet.JSC.

Phương châm hoạt động:

“VietNamNet luôn hướng tới những giải pháp truyền thông gắn với công nghệ cao nhằm mục đích mang lại hiệu quả kinh tế cho khách hàng trong bối cảnh kinh tế hội nhập. Dựa trên những nguyên tắc cơ bản như đáp ứng nhanh chóng yêu cầu của khách hàng, đảm bảo cung cấp dịch vụ hiệu quả với chi phí tiết kiệm nhất cùng tinh thần nhiệt tình, chu đáo bởi đối với chúng tôi, sự hài lòng của khách hàng là điều quan trọng nhất.”

Không những thế, VietnamNet là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo truyền thông. Các hoạt động đào tạo của VietnamNet bao gồm:

 • Phối hợp với Tổ chức báo chí thế giới (WAN - World Association of Newspaper) để tổ chức các khóa đào tạo về nghiệp vụ báo chí, quản lý nhân sự, marketing và các lĩnh vực liên quan cho nhiều tờ báo lớn như Tuổi Trẻ, Thanh Niên và các tờ báo khác.
 • Hợp tác với công ty VietNam Report để tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo về quản lý tài chính, marketing, nhân sự cho 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
 • Đào tạo kỹ năng truyền thông cho Viettel, VNPT và một số đối tác khác. Trong quá trình đào tạo, VietnamNet sử dụng các giảng viên, diễn giả là các giáo sư, chuyên gia hàng đầu ở Việt Nam và trên thế giới để đảm bảo chất lượng và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực truyền thông.

Các hoạt động đào tạo của VietnamNet không chỉ giúp nâng cao năng lực và kỹ năng cho các tờ báo, doanh nghiệp và đối tác, mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của ngành truyền thông tại Việt Nam.

Hợp tác phát triển thương hiệu cùng VietnamNet
Nhiều cơ hội hấp dẫn sẽ được mở ra khi hợp tác truyền thông cùng VietnamNet. Ảnh: VietnamNet.JSC.

Lợi ích của booking quảng cáo thương hiệu cùng Vietnamnet

Hợp tác quảng cáo thương hiệu cùng VietNamNet.vn sẽ mang lại những cơ hội kinh doanh hấp dẫn và tạo ra giá trị về thương hiệu và kinh tế cho doanh nghiệp. Với hệ thống truyền thông đa dạng, VietNamNet tạo ra cơ hội hợp tác toàn diện cho các đối tác, đặc biệt là trong việc ứng dụng những công nghệ mới của truyền thông số trên thế giới.

Dịch vụ Quảng cáo và Truyền thông của VietNamNet được triển khai trên hệ sinh thái của VietNamNet, bao gồm nhiều nền tảng như Báo VietNamNet, các chuyên trang tin tức tổng hợp như Tintuconline.com.vn, chuyên trang giải trí 2Sao.vn, kênh truyền hình VietNamNet TV, chuyên trang công nghệ thông tin eChip và nhiều chuyên trang khác. Điều này mở ra nhiều cơ hội quảng cáo và truyền thông toàn diện cho các doanh nghiệp và cho phép ứng dụng các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực truyền thông số.

Những thế mạnh đặc thù:

 • Hệ thống truyền thông mạnh mẽ: VietNamNet sở hữu một hệ thống truyền thông đa dạng và toàn diện, bao gồm trang web, chuyên trang, truyền hình và các nền tảng truyền thông khác. Điều này giúp đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả đa dạng và tiếp cận một đối tượng người dùng rộng lớn.
 • Nguồn nhân lực trẻ trung sáng tạo: VietNamNet sở hữu đội ngũ nhân viên trẻ tuổi, năng động và giàu tinh thần sáng tạo. Điều này giúp họ đáp ứng được những yêu cầu và xu hướng mới trong lĩnh vực truyền thông, đồng thời mang đến sự tươi mới và đột phá trong việc cung cấp nội dung cho độc giả.
 • Phục vụ hàng triệu độc giả mỗi ngày: Với lượng truy cập lớn, VietNamNet phục vụ hàng triệu độc giả trên toàn quốc và quốc tế hàng ngày. Điều này tạo ra một cơ hội quảng cáo và tiếp cận đối tượng khách hàng rộng lớn, đồng thời tăng khả năng nổi bật và tương tác với độc giả.
 • Cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại: VietNamNet đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại, đảm bảo khả năng chịu tải cao, tốc độ truy cập nhanh và trải nghiệm người dùng tốt. Điều này giúp đáp ứng yêu cầu của một trang web truyền thông lớn và đảm bảo khả năng phục vụ hàng triệu người dùng cùng một lúc.

Những thế mạnh trên giúp VietNamNet duy trì vị thế của mình trong lĩnh vực truyền thông và tạo ra những cơ hội hợp tác và phát triển về quảng cáo và truyền thông cho các đối tác và doanh nghiệp.

Ưu điểm nổi bật của bài PR đăng tải trên Vietnamnet.vn

 1. Xây dựng uy tín cho doanh nghiệp: VietNamNet là một trong những trang báo uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Khi bài PR về sản phẩm hoặc dịch vụ xuất hiện trên VietNamNet, nó giúp tăng độ tin cậy của khách hàng đối với thương hiệu và doanh nghiệp. Với sự gắn kết với một nguồn tin đáng tin cậy, bài PR trên VietNamNet tạo ra sự đảm bảo về chất lượng và độ tin cậy của thông điệp truyền tải.
 2. Kể câu chuyện thương hiệu: Bài PR trên VietNamNet thường thể hiện tính cách thương hiệu rõ nét và ngôn từ được trau chuốt, tự nhiên. Điều này giúp cuốn hút công chúng mục tiêu vào câu chuyện thương hiệu. Bằng cách kể câu chuyện hấp dẫn và sử dụng ngôn từ phù hợp, bài PR trên VietNamNet có khả năng thu hút sự quan tâm và tạo cảm hứng cho người đọc.
 3. Đa dạng và linh hoạt: Dịch vụ đăng bài PR trên VietNamNet.vn cung cấp đa dạng các vị trí bài đăng, phù hợp với nhiều thương hiệu thuộc các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau. Điều này cho phép doanh nghiệp lựa chọn vị trí phù hợp để tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu và tăng khả năng hiển thị và tương tác với độc giả.

Sản phẩm quảng cáo và truyền thông tại Vietnamnet.vn
Vietnamnet.vn cung cấp giải pháp PR đa dạng và hiệu quả. Ảnh: Vietnamnet

Có thể nói, việc đăng tải bài PR trên VietNamNet.vn mang lại nhiều ưu điểm vượt trội như xây dựng uy tín, kể câu chuyện thương hiệu và đa dạng, linh hoạt trong việc lựa chọn vị trí bài đăng. Điều này giúp doanh nghiệp tiếp cận một đối tượng khách hàng rộng lớn và tăng khả năng nổi bật trên thị trường.

Giấy phép thành lập website

 • Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Số giấy phép: 09/GP - BTTTT, cấp ngày 07/01/2019
 • Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
 • Tòa soạn: Tòa nhà C'Land - 156 Xã Đàn 2, Đống Đa, Hà Nội

Tại sao nên chọn Vietnamnet để quảng bá thương hiệu?

Nếu bạn đang hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, sức khỏe,... thì quảng cáo trên báo VietNamNet là một lựa chọn mà bạn nên cân nhắc để quảng bá thương hiệu rộng rãi hơn. Bên dưới là những lợi ích chính:

 • Tăng độ tin cậy và uy tín của thương hiệu
 • Tăng lượng truy cập trang web
 • Nâng cao nhận thức của thương hiệu
 • Tăng khả năng tìm kiếm trên Google
 • Tạo ra điểm khác biệt cho thương hiệu
 • Thu hút đối tác và nhà đầu tư
 • Xây dựng mối quan hệ với các truyền thông
 • Tiếp cận đúng đối tượng và đạt hiệu quả cao trong chiến dịch quảng cáo
 • Đối tượng khách hàng tiềm năng quan tâm đến ẩm thực, bất động sản, công nghệ, đời sống, doanh nhân, du lịch, giải trí, thời trang, làm đẹp, pháp luật, phụ nữ & gia đình, sức khỏe...

Quan hệ công chúng (Public Relations) được xem là chiến lược Marketing dài hạn để quản lý và xây dựng mối quan hệ tích cực với công chúng, cộng đồng, khách hàng và các bên liên quan khác. Nếu bạn muốn thương hiệu của mình xuất hiện trên các trang web hàng đầu và nhận được sự chú ý từ các phương tiện truyền thông lớn, hãy liên hệ với chúng tôi booking báo ngay hôm nay.


Xem thêm các site báo có cùng lĩnh vực:

VTC VTV VOV Vietnam Plus

Báo giá quảng cáo PR, Banner 2023
CÁC BÁO ĐÃ XEM