Miễn Trừ Trách Nhiệm

Cập nhật lần cuối: 28/10/2023
Miễn trừ trách nhiệm pháp lý tại UptopZ

Các điều khoản về miễn trừ trách nhiệm pháp lý của UptopZ

Cảm ơn bạn đã truy cập uptopz.com, website được sở hữu bởi UptopZ Media. Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản Miễn Trừ Trách Nhiệm”). Quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ Website. Bạn hãy đọc các Điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng các dịch vụ của UptopZ. 

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

A. Đối với Người Đọc

UptopZ sẽ cố gắng đảm bảo tính chính xác của thông tin được liệt kê trên trang web này mặc dù nó sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thông tin bị thiếu hoặc sai. Bạn hiểu rằng bạn đang sử dụng bất kỳ và tất cả thông tin có sẵn ở đây TẠI RỦI RO RIÊNG CỦA BẠN. Bạn nên thực hiện các bước đầy đủ để xác minh tính chính xác và đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trên trang web.

Những kiến thức mà UptopZ cung cấp và đăng tải cho người dùng đều được đội ngũ kiểm định và trải nghiệm thực tế khi triển khai dự án cho khách hàng. Với mong muốn chia sẻ và phổ cập thông tin, kiến thức về Digital Marketing, SEO, PR, Branding, Email Marketing, Social Media, v.v. cho người dùng tại Việt Nam, chúng tôi luôn cập nhật những kiến thức mang tính xu hướng chung.

Những kiến thức, tư liệu, tài liệu mà chúng tôi đăng tải chỉ mang tính tham khảo không phải lời khuyên mang tính hành động cho tất cả mọi người, bạn nên sử dụng và ứng dụng chúng với cam kết tự chịu trách nhiệm trên những quyết định mà mình đặt ra.

Chúng tôi không khuyến khích người dùng chạy theo những xu hướng với những cam kết “làm giàu nhanh”, “làm giàu sau một đêm”, “làm giàu trong một khoảng thời gian ngắn”. Chúng tôi cũng quảng bá cho những mô hình kinh doanh “đầu tư mạo hiểm”, “đầu tư theo mô hình ponzi”, “mô hình kinh doanh MLM”, v.v..

UptopZ chỉ tin vào nỗ lực và sự chuyên tâm, nếu bạn học được một kiến thức nào đó hữu ích, bạn có thể chia sẻ cho người khác. Tuy nhiên việc ứng dụng để cho ra kết quả thực sự thì phụ thuộc vào nỗ lực của từng cá nhân, bạn nỗ lực nhiều bạn sẽ có thành quả nhiều và ngược lại.

B. Đối với Khách Hàng

Đối với khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của UptopZ, bạn nên hiểu là để triển khai hiệu quả một dự án Digital Marketing, SEO cần rất nhiều yếu tố khác nhau. Chính vì thế việc cam kết một kết quả chung cho tất cả các dự án là điều gần như bất khả thi đối với UptopZ.

Khi triển khai dự án, sẽ có các trường hợp rủi ro không lường trước được như: Google thay đổi và cập nhật thuật toán, Faceook thay đổi chính sách hoặc cập nhật thuật toán quảng cáo, Nhà cung cấp host/domain của bạn bị hack, nội dung trên trang web là nội dung sao chép hoặc trùng lặp, website bị hack/shell/malware, kỹ năng/kinh nghiệm tối ưu dự án website của bạn, rủi ro về mặt nhân sự và kinh phí triển khai cũng như những rủi ro về mặt tự nhiên như thiên tai, lũ lụt, hạn hán, bệnh dịch, v.v..

Bên cạnh đó, những yếu tố khác chi phối đến kết quả triển khai bao gồm: Nhu cầu thị trường của người dùng trong từng thời điểm, mức độ cạnh tranh thị trường, khả năng đầu tư và số lượng đối thủ ngành hàng, sự thay đổi, phát triển và đổi mới từ ngành hàng, xu hướng công nghệ thay đổi qua thời gian. Chính vì thế việc cam kết một kết quả chung cho tất cả các dự án có nhiều sự thay đổi, và yếu tố ảnh hưởng/chi phối là một điều bất khả thi. Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn phải hiểu điều này và phải tự chịu trách nhiệm với những quyết định mà mình đưa ra.

Chúng tôi cam kết không quảng cáo quá đà, không cam kết quá đà, không quảng bá theo hướng sai sự thật nhằm mục đích chiêu dụ, dụ dỗ, lừa đảo khách hàng sử dụng các dịch vụ mà mình cung cấp. Chính vì thế, khách hàng phải tự chịu trách nhiệm và phải có dự tính về mặt kết quả tích cực cũng như những biện pháp dự phòng rủi ro trong trường hợp dự án có kết quả tiêu cực.

Bên cạnh đó, bạn phải lưu ý là những kiến thức, tài liệu chúng tôi cung cấp được coi là những “case study” trong trường hợp các dự án quá khứ đã triển khai. Điều đó có thể thay đổi hoặc phải hiệu chỉnh trước khi ứng dụng triển khai thực trên dự án của bạn trong thời điểm hiện tại hoặc tương lai.

Giới hạn trách nhiệm

 1. Trang web được cung cấp trên cơ sở AS IS và AS AVAILABLE không có bất kỳ sự đại diện hay chứng thực nào và không có đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào dù ngụ ý hay hàm ý, bao gồm các bảo đảm ngụ ý về chất lượng thỏa đáng, phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm, tương thích, bảo mật và chính xác.
 2. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Uptopz.com sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả nào (bao gồm tổn thất kinh doanh, cơ hội, dữ liệu, lợi nhuận) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web.
 3. Uptopz.com không đảm bảo rằng chức năng của trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, các lỗi đó sẽ được sửa chữa, trang web hoặc máy chủ có sẵn không có vi-rút hoặc bất kỳ thứ gì khác có thể gây hại hoặc phá hoại.
 4. Không có điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này được hiểu để loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của Uptopz.com đối với cái chết hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của UptopZ.

Liên kết tới và từ các trang web khác

 1. Trong web này, bạn có thể tìm thấy các liên kết đến các trang web của bên thứ ba được kiểm soát và duy trì bởi những người khác. Việc cung cấp một liên kết đến một trang web như vậy không có nghĩa là chúng tôi chứng thực trang web đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính khả dụng của bất kỳ trang web nào như vậy. Nếu bạn truy cập bất kỳ trang web thông qua một liên kết trên trang web này, bạn sẽ tự chịu rủi ro.
 2. Bất kỳ bên nào muốn liên kết đến trang web này đều có quyền làm như vậy với điều kiện phải tuân thủ các điều kiện dưới đây:
  1. (a) bạn không tìm cách ám chỉ rằng chúng tôi đang chứng thực các dịch vụ hoặc sản phẩm của một bên khác trừ khi điều này đã được chúng tôi đồng ý bằng văn bản;

  2. (b) bạn không trình bày sai mối quan hệ của bạn với trang web này; và

  3. (c) trang web mà bạn liên kết đến Trang web này không chứa nội dung gây khó chịu hoặc gây tranh cãi hoặc nội dung vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bên thứ ba.

 3. Khi liên kết đến trang web này và vi phạm các điều khoản của chúng tôi, bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với trang web này do kết quả của liên kết đó.

Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của website, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của UptopZ dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của Uptopz.com hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng Uptopz.com.

Truy cập và sử dụng

UptopZ bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà website cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của Uptopz.com mà không cần báo trước.

Uptopz.com cung cấp miễn phí thông tin đến mọi người. Không được truy cập trái phép vào các trang không công khai, bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của UptopZ cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên website uptopz.com ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin.

Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu UptopZ, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của uptopz.com. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên uptopz.com không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với uptopz.com

Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của uptopz.com cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của uptopz.com cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

Đóng góp của thành viên

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Liên hệ của uptopz.com sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào đến website, bạn cấp cho website quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi. Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho uptopz.com. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. UptopZ không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

Giám sát và thi hành

Uptopz.com có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của website; thực hiện các sửa đổi mà UptopZ cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của bạn hoặc các thông tin khác về bạn theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của Dịch vụ UptopZ cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.

Vi phạm bản quyền

UptopZ coi trọng vấn đề bản quyền. Và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền. Theo đúng các quy định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên uptopz.com vi phạm bản quyền của bạn. Bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của UptopZ. Bằng cách gửi thông báo cho website qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

Dựa vào thông tin cung cấp

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của UptopZ. Được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. UptopZ Có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian. Nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên Website UptopZ. Có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào. Và uptopz.com không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.

Bạn còn thừa nhận và đồng ý rằng. Tất cả thông tin công bố trên https://uptopz.com/ được cung cấp bởi các bên thứ ba. UptopZ không thể, và từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến. (i) Độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng. Hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên UptopZ. Và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên https://uptopz.com/.

Đảm bảo

Nếu bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào được xác định là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do nào bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào thì Điều khoản hoặc Điều kiện đó sẽ bị cắt đứt và các Điều khoản và Điều kiện còn lại sẽ tồn tại và có hiệu lực và tiếp tục bị ràng buộc và thi hành.

Từ chối các bảo đảm

Các trang web chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra. Để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

Khắc phục hậu quả

Nếu bạn vi phạm các Điều kiện sử dụng này và chúng tôi không có hành động gì, chúng tôi vẫn có quyền sử dụng các quyền và biện pháp khắc phục của chúng tôi trong bất kỳ tình huống nào khác khi bạn vi phạm các Điều kiện sử dụng này.