Kết Quả Trái Chiều Về Tỷ Lệ CTR Khi AI Overviews Xuất Hiện

Nguyên Nguyễn
4 phút
Kết Quả Trái Chiều Về Tỷ Lệ CTR Sau Khi AI Overviews Xuất Hiện

Trong những ngày qua, trên các cộng đồng SEO chia sẻ hai bài Blog cùng bàn luận về một chủ đề “tỷ lệ nhấp chuột (CTR) thay đổi như nào khi AI Overviews xuất hiện”. Đây là một trong những thắc mắc hàng đầu của toàn bộ những người làm SEO.

Tuy nhiên, một trong những lý do để hai bài Blog này được chia sẻ rộng rãi chính là sự mâu thuẫn giữa hai kết quả nghiên cứu. Một kết quả thì có thấy sự tăng trưởng, cái còn lại thì không.

Cụ thể hơn, nghiên cứu đầu tiên là của Ross Hudgens thực hiện. Ông đã đăng tải bài nghiên cứu của mình trên Siege Media. Những số liệu cho thấy, tỷ lệ CTR cho các kết quả tìm kiếm có AI Overviews với kết quả tìm kiếm thông thường đã tăng lên 4%. Điều này đồng nghĩa với việc đã có sự tăng trưởng về lượt nhấp chuột trung bình và tổng lưu lượng truy cập đều tăng lên sau khi AI Overviews được triển khai.

Nghiên cứu của Ross Hudgens về tỷ lệ CTR sau khi AI Overviews xuất hiện

Ngược lại, nghiên cứu thứ hai của Kevin Indig ở trên Growth Memo lại có kết quả hoàn toàn khác. Trên thực tế, ông ghi nhận một sự sụt giảm tới 9% về tỷ CTR cho các kết quả tìm kiếm có AI Overviews. Nghiên cứu đã cho thấy “Trích dẫn AIO (AI Overview) gửi ít lượt nhấp chuột hơn đến các URL được trích dẫn”.

Nghiên cứu của Kevin Indig về tỷ lệ CTR sau khi AI Overviews xuất hiện

Sự khác biệt trong kết quả của 2 nghiên cứu này có thể được giải thích bởi một vài nguyên nhân: 

  • Thứ nhất là thời điểm thực hiện nghiên cứu: Nghiên cứu của Ross Hudgens được thực hiện khi AI Overviews mới được triển khai, trong khi nghiên cứu của Kevin Indig được thực hiện sau một thời gian dài hơn. Việc triển khai AI Overviews có thể ảnh hưởng đến CTR trong giai đoạn đầu.
  • Thứ hai là phương pháp nghiên cứu: Hai nghiên cứu có thể đã sử dụng các phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu khác nhau, dẫn đến kết quả khác biệt.
  • Cuối cùng, đó là sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác: Các yếu tố ngoài AI Overviews, chẳng hạn như hành vi của người dùng và thuật toán tìm kiếm của Google, cũng có thể ảnh hưởng đến CTR.

Hiện trong cộng đồng, nhiều người cảm thấy nghiên cứu của Kevin là đáng tin hơn. Bởi nó đã được nghiên cứu sau khi AI Overviews đã hoạt động được một thời gian. Trong khi đó Ross lại thực hiện nghiên cứu khi AI Overviews vẫn chưa được triển khai hoàn toàn. Bên cạnh đó, Kevin cũng loại bỏ các điểm bất thường có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của dữ liệu. Còn bạn, bạn thiên về kết quả nghiên cứu nào? 

Xem thêm:

Hiện tại, chưa có kết luận chính xác về tác động của AI Overviews đối với CTR. Chúng ta cần có thêm nhiều nghiên cứu với phạm vi rộng hơn và phương pháp khoa học chặt chẽ hơn để đưa ra kết luận chính xác. 

Hãy tiếp tục theo dõi UptopZ để cập nhật thêm những thông tin mới nhất liên quan đến Google và ngành SEO. 

Chia sẻ bài viết