Google Tìm Kiếm Hình Ảnh Chỉ Hỗ Trợ Ảnh Từ Thẻ img

Nguyên Nguyễn
2 phút
Google Tìm Kiếm Hình Ảnh Chỉ Hỗ Trợ Ảnh Từ Thẻ img

Google vừa cập nhật tài liệu hướng dẫn tìm kiếm hình ảnh để làm rõ rằng: họ chỉ lấy hình ảnh từ thuộc tính src của thẻ img trong Google Tìm kiếm. Mặc dù đây không phải là thay đổi mới đáng kể, nhưng Google đã quyết định cập nhật tài liệu để giải đáp một số thắc mắc của người dùng về vấn đề này.

Cụ thể, Google Tìm kiếm hỗ trợ hình ảnh được tham chiếu trong thuộc tính src của thẻ img với các định dạng tệp tin sau:

  • BMP
  • GIF
  • JPEG
  • PNG
  • WebP
  • SVG

Nội dung các định dạng mà hỗ trợ đã được Google nói rõ:

“Google Search supports images referenced in the src attribute of img in the following file formats: BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP, and SVG. It’s also a good idea to have the extension of your filename match with the file type”.

Google cập nhật Formats hỗ trợ hình ảnh

Lần cập nhật này đã có chút thay đổi so với bản cũ:

“Google Search supports images in the following formats: BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP, and SVG. It’s also a good idea to have the extension of your filename match with the file type.”

Google thông báo Formats hỗ trợ hình ảnh (bản cũ)

Ngoài ra, Google khuyến nghị người dùng sử dụng phần mở rộng tệp tin phù hợp với loại tệp tin hình ảnh. Ví dụ: tệp tin hình ảnh JPEG nên có phần mở rộng .jpg, tệp tin hình ảnh PNG nên có phần mở rộng .png, v.v.

Xem thêm: 

Google giải thích rằng họ thường xuyên nhận được câu hỏi về các thành phần HTML mà Google Tìm Kiếm có thể trích xuất hình ảnh. Do đó, họ quyết định cập nhật tài liệu để làm rõ vấn đề này và giúp người dùng hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của Tìm kiếm Google với hình ảnh.

Hãy tiếp tục theo dõi UptopZ để cập nhật thêm nhiều tin tức về SEO mới nhất!

Chia sẻ bài viết