Google Ra Mắt Hai Trình Thu Thập Dữ Liệu Mới

Nguyên Nguyễn
2 phút
Google Ra Mắt Hai Trình Thu Thập Dữ Liệu Mới

Mới đây, Google đã thêm hai trình thu thập dữ liệu mới. Đó là GoogleOther-Video và GoogleOther-Image, cả hai đều thuộc danh mục GoogleOther. Chúng được thêm vào để phục vụ cho việc nghiên cứu và phát triển, dựa trên khả năng thu thập dữ liệu nhị phân của hình ảnh và Video. 

GoogleOther-Video được tối ưu hóa để thu thập các URL video truy cập công khai. Nó nằm dưới các Token User Agent: GoogleOther-Video và GoogleOther, sử dụng chuỗi User Agent đầy đủ là GoogleOther-Video/1.0.

GoogleOther-Image được tối ưu hóa để thu thập các URL hình ảnh truy cập công khai. Nó nằm dưới các Token User Sgent: GoogleOther-Image và GoogleOther, sử dụng chuỗi User Agent đầy đủ là GoogleOther-Image/1.0.

Tài liệu giới thiệu tổng quan về GoogleOther-Video và GoogleOther-Image

 GoogleOther – là một trình thu thập dữ liệu được Google thêm vào tháng 04/2023. Nó có thể được sử dụng bởi các nhóm sản phẩm khác nhau để lấy nội dung truy cập công khai từ các trang web. Nhờ đó, mà trình thu thập dữ liệu này sẽ thay thế một số công việc khác của Googlebot như thu thập dữ liệu R&D để giải phóng một số dung lượng.

Xem thêm: 

Có một thói quen bất thành văn của SEOer, là khi Google bổ sung thêm một tính năng nào đó, họ sẽ lo sợ về nhưng thay đổi về thứ hạng Website của mình. Tuy nhiên, hai trình thu thập dữ liệu này không ảnh hưởng đến hiệu suất của trang web của bạn. Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào để đối phó với chúng.

Theo dõi UptopZ để tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về Google. 

Chia sẻ bài viết