Google Discover Cũng Áp Dụng Chính Sách Lạm Dụng Danh Tiếng

Nguyên Nguyễn
3 phút
Google Discover Cũng Áp Dụng Chính Sách Lạm Dụng Danh Tiếng

Mới đây, một người dùng đã phát hiện ra sự thay đổi đáng chú ý trong tài liệu về chính sách của Google Discover. Với việc thêm một dòng lưu ý nhỏ: “Các nhà xuất bản nên lưu ý về chính sách lạm dụng danh tiếng trang web mới có hiệu lực từ ngày 5 tháng 5 năm 2024.”

thông tin về chính sách của Discover content

 

Theo đó, chúng ta có thể hiểu rằng chính sách lạm dụng danh tiếng của Google không chỉ áp dụng cho Google Search, mà còn sử dụng cho cả Google Discover. Đồng ý rằng, khi Google dùng từ “nên lưu ý”/”be aware of”, nó chỉ mang tính cảnh báo nhẹ. Nhưng đây vẫn là một thông báo để bạn chú ý hơn về việc chính sách này áp dụng cho cả Google Search và Google Discover. 

Ngay sau có người dùng phát hiện thông báo của Google và đăng trên X, chủ đề này được bàn luận sôi nổi trong cộng đồng. Chính vì thế mà Danny Sullivan – đại diện của Google Search Liaison, cũng đã có những đính chính cho việc này: “Đúng vậy. Đây là chính sách chống Spam cho tất cả Google Tìm kiếm, trong đó có Discover.”

Danny Sulivan trả lời thắc của người dùng liên quan đến việc chính sách chống lạm dụng uy tín trang web áp dụng cho Google Discover

Chính sách làm dụng danh tiếng của Google có hiệu lực từ ngày 05/05/2024. Đây là chính sách nhằm chống lại việc sử dụng các trang web uy tín để đăng tải những nội dung Spam hoặc vi phạm các nguyên tắc của Google. Việc vi phạm chính sách này có thể dẫn đến các hình phạt, bao gồm cả việc bị xoá khỏi Google Search và Google Discover.

Xem thêm: 

Dựa vào những cập nhật liên tục của Google, chúng ta có thể thấy họ đang nỗ lực cải thiện, nhằm đảm bảo nguồn cung cấp dữ liệu Gooogle Discover không hiển thị quá nhiều nội dung được thuê từ các Website có uy tín. 

Hãy tiếp tục theo dõi UptopZ để cập nhật những thông tin mới nhất về Google và ngành SEO. 

Chia sẻ bài viết