#Quét On-Page Website Tại Đây (FREE): 

Nhập Website Của Bạn Dưới Đây Để Kiểm Tra On-Page Nhanh Từ Chúng Tôi. Công cụ này sẽ thu thập và thống kê 12 Yếu Tố On-Page Chính, 56 Yếu Tố On-Page Chi Tiết (Tool FREE Audit từ UPTOPZ).

Kèm Theo Phía Dưới Là Checklist 74 Tiêu Chí Tối Ưu On-Page/Off-Page/Content/Social Toàn Diện. Được Chia Thành 4 Chuyên Mục Chính Và 10 Tiểu Mục Liên Quan. 

12 Thành Phần Kiểm Tra Audit On-Page Website Của UPTOPZ (FREE)

0
Yếu Tố On-Page Từ Tool Audit (FREE)
0 +
Tiểu Mục On-Page & Technical
0
Checklist Chi Tiết SEO On-Page Off-Page Toàn Diện
Uptopz Icon 45-min

1. CHILD PAGES

Thống kê Sub-Pages (Page Con)

Uptopz Icon 43-min

2. HTML HEADER

Title Tag, Meta Description Tag

Uptopz Icon 46-min

3. BODY CONTENT

Header Tags H1, H2, H3, H4, H5, H6. Keyword Consistency, Amount of Content, Image Alt Attributes

Uptopz Icon 41-min

4. LINKS

Number of Backlinks, External Backlinks, Referring Domains, Moz Domain Authority, On-Page Link Structure, Broken Links, Friendly URLs

5. INDEXING

Noindex Tag Test, Noindex Header Test

6. OTHER

Robots.txt, XML Sitemaps, Analytics, Schema.org Structured Data

7. USABILITY

Device Rendering, Use of Mobile Viewports, Flash Used?, iFrames Used?, Favicon, Legible Font Sizes, Tap Target Sizing

8. PERFORMANCE

Page Speed Info, Page Size Info, Number of Resources, JavaScript Errors, GZIP Compression, Optimize Images, Minification, Deprecated HTML, Inline Styles

9. SOCIAL

Facebook Connected, Facebook Open Graph Tags, Facebook Pixel, Twitter Connected, Twitter Cards, Instagram Connected, YouTube Connected, LinkedIn Connected

10. SECURITY

SSL Enabled, HTTPS Redirect, Malware Check, Email Privacy

11. TECHNOLOGY

Technology List, Server IP Address, DNS Servers, Web Server, Charset

12. RECOMMENDATIONS

Đề xuất chỉnh sửa SEO/Social/Performance theo các mức độ: Low Priority, Medium Priority, High Priority

Checklist 74 Tiêu Chí Kiểm Tra/Tối Ưu On-Page Và Off-Page

Dưới đây là checklist 74 tiêu chí (Chia làm 4 mục chủ đạo) mà team Nguyễn Diệp đã dày công nghiên cứu và tổng hợp trong quá trình tối ưu SEO cho khách hàng. Thực hiện kiểm tra và tối ưu từng tiêu chí một sẽ giúp cho site bạn không những lên TOP nhanh mà còn trụ vững vị trí TOP trong một thời gian dài.

Tối Ưu On-Page Tổng Thể Toàn Trang

Tối Ưu Content

Tối Ưu Social Cho SEO

Tối Ưu Backlink Cho SEO

10 Tiểu Mục Đánh Giá

10 tiểu mục đánh giá tổng quát dưới đây sẽ bao gồm: On-Page, Off-Page, Content, Server, Social… Và đồng thời mỗi tiểu mục đánh giá sẽ có checklist các tiêu chí đánh giá đặc thù. 10 tiểu mục đánh giá này sẽ chia thành 74 checklist kiểm tra toàn diện.

1. On-Page Health Check

Health Check (Kiểm Tra Hiệu Suất Tổng Thể On-Page Website)​

2. UX/UI On-Page

Kiểm Tra Giao Diện UX/UI On-Page (Tính Tiện Dụng Khi Sử Dụng)​

3. Content SEO Friendly

Kiểm Tra Tổng Quan Content Có Thân Thiện Cho Người Dùng Hay Không. (On-Page)

4. Content SEO Performance

Kiểm Tra Content Performance (Các bài viết trên trang)​

5. Server Connection

Kiểm Tra Hiệu Suất Kết Nối Của Server/Dường Dẫn ​(On-Page Infrastructure)

6. Web/Page Structure

Kiểm Tra Cấu Trúc Liên Kết Web/Page: Structure (Level 1)​

7. Web/Home Structure

Kiểm Tra Cấu Trúc Website/Home: Structure (Level 2) ​

8. Traffic Performance

Kiểm Tra Hiệu Suất Traffic (Traffic Performance Analysis)​

9. Social Media Syndication

Kiểm Tra Social Media Đã Được Đồng Bộ Với Chiến Lược SEO Tổng Thể Của Website Chưa

10. Backlink Performance

Kiểm Tra Backlink Liên Kết Về Website Các Tiêu Chuẩn Chất Lượng, An Toàn, Và Hiệu Quả

1. Kiểm Tra Hiệu Suất Tổng thể On-Page Website (Health Check)

1. Check Index Site: Search thử website trên Google bằng Truy Vấn (Site:www.website.com)

2. Check Brand Search: Search Thương hiệu/Sản Phẩm của bạn trên Google

3. Check Index Page/Post: Kiểm tra toàn bộ các Page (Content) đã được Index trên Google

4. Kiểm tra lỗi Duplicate truy vấn domain: Kiểm tra 2 phiên bản kết nối website: (WWW và bản Non-WWW)

5. Kiểm tra lỗi Duplicate Content: Kiểm tra sự trùng lặp giữa các Page content với nhau. (Bao gồm: Title, Description, Các Thẻ H, Content Trên Trang)

6. Kiểm tra lỗi Duplicate URL Cuối: So sánh sự đồng nhất giữa URL có “/” và URL không có “/” ở đuôi URL

2. Kiểm Tra Giao Diện UX/UI On-Page (Tính Tiện Dụng Khi Sử Dụng)

Kiểm tra Giao diện UX/UI (Tính tiện dụng khi sử dụng)

7. Site Load Time: Tốc độ tải trang web tổng thể.

8. Giao diện Homepage (Trang chủ)

9. Giao diện Category (Trang danh mục)

10. Giao diện Pages/Post (Trang Content)

11. Kiểm tra các Page SEO: Kiểm tra mức độ Focus của từ khóa SEO trong các page đó)

12. CTA: Kiểm tra các nút gọi Call To Action/Button/Banner trên trang

13. Mobile Layout & Functions: Kiểm tra giao diện Mobile và các nút chức năng

14. Responsive Layout: Chạy thử bản Resposive các giao diện trên nhiều thiết bị: Desktop, Mobile, Tablet….

15. Brand Identify/Color: Kiểm tra màu sắc các nút button, màu sắc giao diện có đồng nhất với Brand Identify/Logo chưa.

Khóa Học SEO Mindset Nâng Cao

Ngoài Checklist 74 tiêu chí tối ưu hiệu suất SEO cho toàn website trên đây, chúng tôi còn có Khóa Học SEO Mindset Nâng Cao. 

Khóa học này sẽ hướng dẫn và đào sâu nguyên lý hoạt động của Thuật Toán (Search Algorithm Fundamentals) và từ đó hướng dẫn Chiến Lược SEO, “Bùa” SEO lên TOP nhanh và bền vững. 

Bao gồm chiến lược SEO và cấu trúc tối ưu cho:

  • Site Bán Hàng
    Site Tin Tức
  • Site MMO/Affiliate/Adsense Vietnam
  • Site Affiliate Global 
Lưu Ý: Khóa Học Không Giành Cho Người Mới (Newbie SEO)

3. Kiểm Tra Content SEO Friendly (On-Page Content)

16. Chất Lượng Content: Ý tưởng, giải quyết nhu cầu gì cho người đọc, độ chuẩn xác/chi tiết của mẫu thông tin.

17. Độ Dài Content: Độ dài của từng bài viết

18. Thông Điệp: Từng Mẫu Content Hướng Tới Là Gì?

19. Kiểm Tra Tính Dễ Đọc: Font Chữ, Khoảng Cách Câu, Kích Cỡ, Màu Chữ

20. Duplicated Content: Kiểm tra trùng lặp content giữa các Page bài viết với nhau

21. Kiểm tra Unique: Kiểm tra bài viết của mình có bị người khác/website khác sao chép publish mà chưa xin phép chưa.

22. Image Content: Hình Ảnh Minh Họa Trong Các Mẫu Content

4. Kiểm Tra Content SEO Performance (On-Page Content Performance)

Kiểm Tra Content Performance (Các bài viết trên trang)

23. Top Traffic Pages: Page nào đang có nhiều traffic nhất.

24. Non-Traffic Pages: Page nào đang có ít traffic hoặc không có traffic.

25. Tiềm năng liên kết nội bộ: Liên kết các Page có Traffic nhiều sang Page có Traffic thấp (Nếu có liên quan).

26. Call To Action: Kiểm tra thông điệp kêu gọi hành động trên trang web (Điền form, để lại thông tin, nút liên hệ/call, nút mua hàng…)

27. Loại Content: Cung cấp thông tin sản phẩm, Hướng dẫn sử dụng, So sánh-đánh giá, So sánh giá/bảng giá…

28. Tầng suất Frequency giữa Information/Commercial: Tỉ lệ số lượng bài viết Thông Tin <=> So với tỉ lệ số lượng bài viết Bán Hàng.

300/600 Backlink PR BÁo Global + Yahoo News/USAToday

 Với hệ thống Backlink PR Báo Global của LinkingZ/BTNROCKET. Chúng tôi sẽ tiếng hành viết bài PR (Có chèn Links về Homepage) và gửi đi cho Network PR của BTNROCKET. 

Bài PR này sẽ được các phóng viên duyệt bài và cho publish lên các trang Radio/Tin tức/Báo Chí toàn cầu như: KAIT News, KATV News, WAGT News, CW News, ABC News, NBC News, Fox TV Stations, AZ Central, Digital Journal, Boston Globe, Miami News… và hơn 300+ trang khác nhau.

Ngoài ra chúng tôi còn có gói Upgrade lên 600 Báo PR và đăng bài trên: Yahoo News + USAToday. 

5. Kiểm Tra Hiệu Suất Kết Nối Của Server/Đường Dẫn

29. Kiểm tra 301: Kiểm tra đường dẫn (URL) chuyển hướng vĩnh viễn trên trang web

30. Kiểm tra 302: đường dẫn (URL) chuyển hướng tạm thời trên trang web

31. Kiểm tra 307: Lỗi 307 nếu có

4. Kiểm tra lỗi Duplicate truy vấn domain: Kiểm tra 2 phiên bản kết nối website: (WWW và bản Non-WWW)

33. Kiểm tra 404: Đường dẫn (URL) gãy, broken link

34. Kiểm tra 410: Đường dẫn (URL) gãy, một số server sẽ báo lỗi (410 Error) thay vì (404 Error)

35. Kiểm tra 500: Lỗi (Internal Server Error), lỗi này thường từ Server

36. Kiểm tra 503: Lỗi (Service Unavailable), lỗi này thường bị tràn băng thông hoặc máy chủ quá nhiều truy vấn.

6. Kiểm Tra Cấu Trúc Liên Kết Web/Page: Structure (Level 1)

Kiểm Tra Cấu Trúc Liên Kết Web/Page: Structure (Level 1)

37. Search-Frienly URLs: Cấu trúc URL ngắn, gọn, thân thiệt SEO và người dùng.

38. Kiểm tra thẻ Title Meta toàn trang: Loại bỏ những Title Meta không liên quan đến page content.

39. Kiểm tra thẻ Title Meta (Duplicated) toàn trang: Loại bỏ những Title Meta bị trùng lặp và thay bằng Title Meta khác giữa các trang.

40. Kiểm tra thẻ Meta Description (Duplicated) toàn trang: Thay thế bằng những đoạn Description khác không bị trùng lặp.

41. Số lượng Internal Links trên trang: Link trỏ đi, trỏ đi Home, trỏ đi Category, trỏ đi Page SEO lân cận.

42. Số lượng Internal Links trỏ tới trên trang: Link trỏ tới, Page nào trỏ tới.

Backlink PBN Chất Lượng - LinkingZ

Hệ Thống Backlink PBN Chất Lượng của LinkingZ đã phục vụ tại thị trường Việt Nam từ năm 2017 đên nay. 

Đây là hệ thống PBN mà team BTNRocket/LinkingZ đã xây dựng và nuôi từ năm 2013 đến nay với những tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt và Update hệ thống backlink liên tục định kỳ 2 tháng một lần để nạp thêm Domain vào thệ thống. Giúp đẩy TOP từ khóa các thị trường khác nhau.

 Với kinh nghiệm và bề dày xử lý hệ thống Backlink PBN đến nay, chúng tôi liên tục quét Update Algorithm (Update thuật toán) và cập nhật thay đổi trên toàn hệ thống PBN. Giúp cho tác dụng và sức mạnh của backlink luôn được duy trì và nâng cao. 

7. Kiểm Tra Cấu Trúc Liên Kết Web/Home: Structure (Level 2)

43. Homepage Internal: Kiểm tra cấu trúc Internal Link nội bộ trên trang web.

44. Category Internal: Kiểm tra cấu trúc Internal Link nội bộ trên các trang danh mục chủ đạo.

45. Page/Post Internal: Kiểm tra cấu trúc Internal Link trên các Page SEO, Landing Page.

46. Cấu Trúc HTML Web: Kiểm tra độ lớn của file HTML trên từng truy vấn (View-Page Source), file HTML/Style-CSS càng nhẹ (kb) càng tốt.

47. Cấu Trúc Semantic HTML: Kiểm tra các thẻ HTML trong từng bài Content.

48. Cấu Trúc Schema (Page/Post): Kiểm tra thông số OG: Schema cho từng Page/Post.

49. Cấu Trúc Schema (Homepage): Thông số OG: Schema Homepage thường khác 1 chút với Page/Post.

50. Cấu Trúc Schema (Toàn Trang): Từng Page/Post/Category/Tag/HomePage/LandingPage khác nhau thì thông số Schema cũng khác nhau.

8. Kiểm Tra Hiệu Suất Traffic (Traffic Performance Analysis)

Kiểm Tra Cấu Trúc Liên Kết Web/Page: Structure (Level 1)

51. Homepage Traffic: Kiểm tra lưu lượng traffic về Homepage.

52. Page/Post Traffic: Kiểm tra lưu lượng traffic đến từ Page/Post SEO hoặc từ Landing Page.

53. Organic Traffic Research: Kiểm tra lưu lượng traffic đến bằng Search từ khóa SEO (Check từ khóa/truy vấn gì).

54. Referal Traffic Research: Kiểm tra Page/Post có lượng traffic Referal đến từ nguồn nào? Bằng liên kết nào? Và bằng anchor text gì?

55. Social Traffic Research: Kiểm tra Page/Post có lượng traffic đến từ nguồn Social không, bằng liên kiết/viral status/link nào trên Social Media.

56. Returning Traffic Research: Kiểm tra Page/Post nào thì visitor thường hay quay trở lại (Returning) để xem.

57. Flows Traffic Research: Kiểm tra đường đi Traffic, xem Visitor vào xem Page rồi theo Internal xem tiếp theo Page/Post nào. Xem bao nhiêu 58. Page/Post thì thoát ra ngoài.

58. Paid Traffic Research (Nếu Có): Kiểm tra traffic từ Ads (FB Ads, Adwords, CPC, CPL, CPA…) thường vào Page bao lâu, Flows Traffic trên trang web như thế nào.

Khóa Học Tool SEO Mindset - Advanced

Ngoài Khóa Học SEO Mindset Nâng Cao. Chúng tôi còn có Khóa Học Tool SEO Mindset – Advanced! 

Khóa học nãy sẽ hướng dẫn các Mindset SEO và Tool SEO theo hướng Blackhat (Mũ Đen), Greyhat (Mũ Xám), Whitehat  (Mũ Trắng). 

Các công cụ sẽ được học trong Khóa Tool SEO Mindset này bao gồm: 

  • GSA Search Engine Ranker & Captcha Breaker
  • SEO Autopilot 
  • Website Auditor (SEO Power Suite)
  • Screaming Frog
  • URL Profiler/Ahrefs/Semrush
P/S: Khóa Học Cũng Không Giành Cho Người Mới (Newbie SEO)

9. Kiểm Tra Hiệu Suất Social Media (Social Syndication)

59. Kênh Social: Kiểm tra kênh social nào đang hoạt động mạnh và có traffic về (Facebook, Youtube, Twitter, Linkedin, Pinterest).

60. Tương Tác Social: Kiểm tra khả năng và tính tương tác của người dùng trên các kênh social này (Thường là Facebook).

61. Tần suất Đăng Bài – Frequency Publish: Kiểm tra tần suất đăng status/bài viết/thông tin là bao lâu.

62. #Hashtag Trên Social: Kiểm tra #Hashtag về #Brand, #Author, #Product đối với các bài viết/status/share trên Social.

63. Social Syndication: Đồng bộ hóa Status/Share/Bài viết/ trên các kênh social với nhau như (FB, TW, Linkedin, Pin, Insta, Tele, Tumblr).

10. Kiểm Tra Hiệu Suất Backlink (Backlink Performance Analysis)

Backlink Analysis

64. Số lượng Backlink về: Tổng số lượng backlink trỏ về trang.

65. Sướng lượng Referring Domain: Tổng số lượng Referring Domain trỏ về trang web.

66. Chất lượng nguồn link: Chất lượng của nguồn backlink trỏ về.

67. Mức độ đa dạng của backlink: Độ đa dạng của nguồn backlink, Link PR Báo Global, Link Profile, Link PBN, Link Web2.0…

68. Mật độ backlink về Homepage: Số lượng Backlink trỏ về Homepage, (mật độ Link PR Báo, PBN Link nếu có)

69. Mật độ backlink về Category: Độ dày của Backlink trỏ về các trang danh mục.

70. Mật độ backlink về Page/Post: Số lượng Backlink trỏ về các Page cần SEO.

71. Mật độ Anchor-Text tổng thể: Mật độ anchor text trên domain và tỉ trọng các loại Anchor-Text.

72. Mật độ Anchor-Text từng Page/Post/Category: Mật độ và tỉ trọng Anchor-Text trỏ về Page/Post/Category.

73. Tỉ lệ Backlink giữa Homepage vs Page/Post cần SEO: Số lượng Backlink về Homepage so sánh với Số lượng backlink về Page/Post

74. Tỉ trọng Backlink PBN đẩy TOP: Số lượng hoặc tỉ trọng Backlink PBN so với các loại backlink khác để đẩy TOP từ khóa trên Page/Post/Homepage.